Небесна механіка та астродинаміка (104 Фізика та астрономія. ОНП Теоретична фізика та астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Ваврух М. В.ФзФм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзФм-21професор Ваврух М. В.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліну «Небесна механіка та астродинаміка» розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з методами розрахунку гравітаційних потенціалів небесних тіл та опису руху небесних тіл; з основними методами опису поступального та поступально-обертального руху небесних тіл; із загальною задачею багатьох тіл; із теорією наближеного розрахунку орбіт у задачі трьох тіл; з особливостями задач астродинаміки, зокрема розрахунку орбіт космічних апаратів у їхніх гравітаційних полях.

Мета дисципліни — дати студентам поглиблені знання про основні проблеми небесної механіки та астродинаміки, методи розрахунку гравітаційних потенціалів, про розрахунки орбіт небесних тіл, штучних супутників Землі та космічних апаратів для дослідження ближнього космосу.

Завдання дисципліни — оволодіння студентами методами розрахунку потенціалів всередині та зовні гравітуючих тіл, зокрема тіл з осьовим обертанням; методами розв’язку диференціальних задач про рух небесних тіл, а також проведення розрахунку орбіт космічних апаратів при перельотах між планетами Сонячної системи.

Рекомендована література

Базова література:

1. Александров Ю. В. Небесна механіка. Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2004.

2. Herrick S. Astrodynamics. Van Nostrand Reinhold Co., 1971.

3. Smart W. M. Celestial Mechanics. Literary Licensing, LLC., 2013.

4. Moulton F. R. An Introduction to Celestial Mechanics. The Classics.us. 2013.

Допоміжна література:

    1. Іро Г. Класична механіка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999.
    2. Gurfil P., Seidelmann P. K. Celestial Mechanics and Astrodynamics: Theory and Practice. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016.
    3. Vavrukh M., Dzikovskyi D. “Analytical images of Kepler’s equation solutions and its analogues.” Contrib. Astron. Obs. Skaln. Pleso. 2023. Vol. 53, No. 1. P. 58–66.

Інформаційні ресурси:

    1. https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Astronomy__Cosmology/Celestial_Mechanics_(Tatum)

Силабус:

Завантажити силабус