Теорія зоряних спектрів (104 – Фізика та астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Ваврух М. В.ФзФм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзФм-11професор Ваврух М. В.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Теорія зоряних спектрів» є дисципліною для підготовки магістрів, яка викладається в 2 семестрі. Під час вивчення студенти засвоять теорію перенесення випромінювання в лініях і в неперервному спектрі, теорію розширення спектральних ліній внаслідок ефекту Доплера, вплив міжчастинкових взаємодій і магнітних полів; методи розрахунку поперечних перерізів взаємодії фотонів з мікрочастинками атмосфери зорі та розрахунку спектральної концентраційної і темпе­ратурної залежності коефіцієнта поглинання і спектральної інтенсивності випромінювання Сонця, а також зір спектральних класів A, F, G.

Мета дисципліни — дати студентам поглиблені знання про теорію перенесення випромінювання в атмосферах зір, механізми формування коефіцієнта поглинання, теорію іонізаційної рівноваги в зоряних атмосферах.

Завдання дисципліни — сформувати у студентів необхідні знання та уміння для освоєння методи розрахунку спектральної інтенсивності випромінювання та інтерпретації спостережуваних даних в Сонці та зорях інших спектральних класів та класів світності.

Рекомендована література

Базова література:

  1. Вакарчук І. О. Теорія зоряних спектрів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002.
  2. Aller L. H. Atoms, Stars, and Nebulae. Cambridge University Press. 1991.
  3. Ваврух М. В., Стельмах О. М. Ефект депресії у неперервному випро­мінюванні Сонця. Львів: Вид-во «Растр-7», 2022.
  4. Merrill Paul W. Lines of the chemical elements in astronomical spectra. Washington: Carnegie Institution Washington Publication, 1956.
  5. Ваврух М. В., Стельмах О. М. Поперечний переріз фотоіонізації від’ємних іонів водню. Вісник Львів. Ун-ту. Серія фізична. 2012. Вип. 47. С. 3–25.
  6. Chandrasekhar S. On the continuous absorption coefficient of the negative hydrogen ion. Astrophys. J. 1945. Vol. 102. P. 223–231.
  7. Komarov N. S. et al. The spectrophotometric star catalogue. Odessa Astronomical Publication. 1995. Vol. 8.

Допоміжна література:

  1. Geltman S. The bound-free absorption coefficient of the hydrogen negative ion. Phys. Rev. 1962. Vol. 136, P. 935.
  2. Kenneth R. Lang. Astrophysical Formulae. Berlin–Heidelberg–New York Springer-Verlag. 1974.
  3. Karzas W. J., Latter R. Electron radiative transitions in a Coulomb field. Astrophys. J. Suppl. 1961. Vol. 6, P. 167.
  4. Neckel H., Labs D. The solar radiation between 3300 and 12500 A. Solar Physics. 1984. Vol. 74, No. 90, P. 205.
  5. Stewart A. L. A perturbation-variation study of photodetachment from H. J. Phys. B: Atom. Mol. Phys. 1978. Vol. 11, P. 3851.
  6. Ваврух М. В., Стельмах О. М. Явище депресії у спектрі неперервного випромінювання зір. Львів: Растр. 2021. – 280 с. (у друці).

Інформаційні ресурси:

1. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1996BaltA…5..603A/abstract

Силабус:

Завантажити силабус