Дендебера Микола Петрович

Електронна пошта: mykola.dendebera@lnu.edu.ua

Публікації

Наукові праці:

  1. Polystyrene composites with loaded LaF3 nanoparticles for registration of ionizing radiation / M. Dendebera, A. Zhyshkovych, T. S. Malyi, L. S. Demkiv, N. Gloskovska, T. M. Demkiv, V. V. Vistovskyy, A. V. Gektin, A. S. Voloshinovskii// Journal of Physical Studies, 2020, 24(4), pp. 1–5, 4709.
  2. Люмінесценція мікрокристалів CsPbBr3, украплених у матрицю KBr / М. П. Дендебера, Я. М. Чорнодольський, О. Т. Антоняк, Т. С. Малий, В. Б. Михайлик, В. В. Вістовський, А.С. Волошиновський // Журнал фізичних досліджень, 2021, 25(3) ст. 1–6, 3703
  3. Вплив умов синтезу на люмінесцентно-кінетичні властивості колоїдних наночастинок CsPbBr3 / М. П. Дендебера, Я. М. Чорнодольський, А. В. Жишкович, В. М. Салапак, Н. Є. Мітіна, Р. В. Гамерник, В. В. Вістовський, А.С.Волошиновський // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. – Випуск 56.. С. 122-132.