Новосядлий Богдан Степанович

Посада: професор
кафедри астрофізики
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Телефон (робочий): (032) 260-03-95
Електронна пошта: bohdan.novosyadlyy@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Навчальні дисципліни

Публікації

Останні публікації:

  1. Novosyadlyj B. Century of Λ. The European Physical Journal H. August 2018, Volume 43, Issue 3, pp 267–28. https://doi.org/10.1140/epjh/e2018-90007-y
  2. Novosyadlyj B., Shulga V., W. Hun, Kulinich Yu., Tsizh M. Halos in Dark Ages: formation and chemistry // The Astrophysical Journal, Volume 865, Issue 1, article id. 38, pp. (2018).(10 p.). DOI: https://doi.org/10.3847/1538-4357/aad7fa
  3. Novosyadlyj B., Shulga V., Kulinich Yu., Han W., Hydrogen Molecules in the Dark Ages Halos: Thermal Emission versus Resonant Scattering, The Astrophysical Journal, Volume 888, Issue 1, article id. 27, pp. (2020). DOI: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab530f
  4. Kulinich Yu., Novosyadlyj B., Shulga V., Han W., Thermal and resonant emission of dark age halos in the rotational lines of HeH+, Phys. Rev. D, 101, 083519 (2020). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.101.083519
  5. Novosyadlyj B., Shulga V., Kulinich Yu., Han W., Redshifted 21-cm emission signal from the halos in Dark Ages, Physics of the Dark Universe 27 (2020) 100422. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dark.2019.100422

Останні монографії:

  1. Science with the Cherenkov Telescope Array, Cherenkov Telescope Array Consorctium: Acharya B.S., …, Novosyadlyj B. S., …. Petruk O., … World Scientific, March 2019, 364 pp., ISBN: 978-981-3270-08-4 https://doi.org/10.1142/10986
  2. Новосядлий Б., Ткачук В., Болеста І., Зарічний М., Стойка Р., Іро Г., Фольк Р., Пляцко Р. Обрії науки. Збірник нарисів про науку і про вчених. – За ред. Ю. Головача та Я. Грицака. – «Манускрипт – Львів», 2016. – 187 с. http://astro.franko.lviv.ua/images/Horizons/on.pdf
  3. Ю. Головач, Я. Грицак, Б. Новосядлий, Обрії науки II. Історії часу. Львів: Український католицький університет, 2020, 176 с. https://astro.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Obriji-nauky-II_compressed.pdf

Останні посібники:

  1. Новосядлий Б.С. Структура й еволюція Всесвіту, навчальний посібник. ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2019, 159 c. ISBN 978-617-10-10157-2

Наукова біографія

Директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Розклад