Пашук Ігор Петрович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Дослідження люмінесцентних характеристик сцинтиляційних кристалів та матеріалів квантової електроніки.

 

Публікації

Видані монографії, посібники:

  • Задачі з оптики : навч. посібник / І.П. Пашук, А.С. Волошиновський, В.В. Вістовський; за ред. проф. М.О. Романюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 326 с.
  • Оптика: підручник / М.О.Романюк, А.С.Крочук, І.П.Пашук; за ред. проф. М.О.Романюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 564 с.
  • М.Колінько, І.Пашук, І.Стефанський. Оптичний практикум. Частина 2. – Львів: ЛНУ, 2004. – 70 с.
  • М.Колінько, І.Пашук, І.Стефанський. Оптичний практикум. Частина 1. – Львів: ЛНУ, 2000. – 104 с.
  • Пашук І.П., Стефанський І.В. та ін. Фізика – завдання і тести. Частина 1 і 2. – Київ: Генеза, 1993. – 275 с.

Основні наукові праці:

  1. Energy migration and Gd3+ ↔ Ce3+ transfer in Ce3+-doped GdP3O9 metaphosphate // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2013. – Vol. 46, No 23. – 235103-235109.
  2. Spectral and kinetic characteristics of luminescence in CsI-Ca crystals // Functional Materials. 2008. Vol. 15. N 2; with co-auth.
  3. Спектроскопія кристалів Cs2ZnJ4 і Rb2ZnJ4-Mn //Журнал фізичних досліджень. 2000. Т. 4. № 4; зі співавт.
  4. Экситонное поглощение, люминесценция и резонансное комбинационное рассеяние света кристаллов при низких температурах // Физика твердого тела. 1981. Т. 23. № 7.
  5. Особенности экситон- фононного взаимдействия в CsPbCl3 //Физ. электроника. 1980. Т. 21.; с соавт.

Біографія

Народився 5.08.1946, с. Скорики Підволочиського р-ну Тернопільської обл.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1969), кандидат фіз.-мат. наук (1982, фізика твердого тіла), доцент (1992), з 1 березня 2018 р. – інженер 1 категорії.

Опублікував біля 100 наукових праць.