Склярчук Василь Михайлович

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Електрофізичні та стуктурно-чутливі властивості металевих та напівпровідникових розплавів (електропровідність, теплопровідність, термоЕРС, в’язкість, густина, поверхневий натяг).

Публікації

Монографії

 1. Термодинаміка розплавів / Л.А. Булавін, О. О. Ключніков, Ю. О. Плевачук, В. М. Склярчук, В. М. Сисоєв. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС, 2014. –  420 с.
 2. Л.А. Булавін,  Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. Критичні явища розшарування в рідинах на Землі та в космосі. – Київ.: Наукова думка, 2011. –278 с.
 3. Л.А. Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук, А.І. Момот. Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних металевих розплавах. – Полтава.:АСМІ, 2010. –336 с.
 4. Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах. -Київ.:АСМІ, -312 с. (L.А. Bulavin, B.I. Sokolovskii, Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk. Metal-Nonmetal Transition in Ion-Electron Liquids. ACMI, Kyiv, 2008.).

Статті

 1. Plevachuk Yu. Liquid Co-Sn alloys at high temperatures: structure and physical properties / Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, I. Shtablavyi, S. Mudry, J. Brillo, H. Kobatake, A. Yakymovych, S. Fürtauer, B. Skolyszewska-Kühberger, K. Richter, H. Flandorfer, H. Ipser // Physics and Chemistry of Liquids.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00319104.2015.1115327.
 2. L. Bulavin, V. Sokol’skii, O. Roik, V. Kazimirov, Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, N. Faidiuk. Structure and physical properties of ternary NaF–LiF–LnF3 (Ln = La, Nd) systems of eutectic compositions // Physics and Chemistry of Liquids.
 3. Plevachuk Yu. Thermophysical properties of liquid Sn–Zn alloys / Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, P. Svec Sr, D. Janickovic, E. Illekova, P. Svec, A. Yakymovych, V. Sidorov, S. Uporov, N. Uporova //  J Electron. Materials (submitted 3rd 25.01.2016).
 4. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, N. Shevchenko S. Eckert. Electrophysical and structure-sensitive properties of liquid Ga–In alloys. Int. J Mater. Research 106 (2015) 66–71. http://www.hanser-elibrary.com/doi/pdf/10.3139/146.111151  (IF13/14- 0.675,
 5. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Yakymovych, H. Flandorfer, H. Ipser. Electrical conductivity and thermoelectric power of liquid Co-Sn alloys. Physics and Chemistry of Liquids 53(2) (2015) 200-206.
 6. Склярчук В. М. В’язкість, електропровідність, термоЕРС іонних та іонно-електронних рідинних систем евтектичного складу / В.М. Склярчук, Ю.O. Плевачук, А.О. Омельчук, Н.В. Файдюк // Укр. фіз. журн. – 2015. – т.60, №9. -C. 921-928.
 7. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, A. Omelchuk, N. Faidiuk. Viscosity, electrical conductivity, thermoelectric power of liquid ion and ion-electron systems of eutectic composition Ukr. J. Phys. Vol. 60, No. 9 (2015) 917-924.
 8. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, S. Eckert, G. Gerbeth, R. Novakovic. Thermophysical Properties of Liquid Ga–In–Sn Eutectic Alloy. J. Chem. Eng. Data 59(3) (2014) 757-763. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/je400882q
 9. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, O. Alekhin, O. Bilous. Viscosity of liquid binary Pb-Zn alloys in the miscibility gap region. J. Non-Cryst. Solids 391 (2014) 12–16. (IF13/14 -1.716, SNIP14 – 1.168).12.  Yu. Plevachuk, A. Yakymovych, S. Furtauer, H. Ipser, H. Flandorfer. The enthalpies of mixing of liquid Ni-Sn-Zn alloys. J. Phase Equilibria and Diffusion (2014). Published online 22.02.2014 DOI: 10.1007/s11669-014-0288-8.
 10. L. Bulavin, Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Omelchuk, N. Faidiuk, R. Savchuk, I. Shtablavyy, V. Vus. Concentration dependence of physical properties of liquid NaF-LiF-NdF3 alloys. Nuclear Engineering and Design 270 (2014) 60-64.
 11. Л. А. Булавін, А. А. Омельчук, Н. В. Файдюк, В. М. Склярчук, Ю. О. Плевачук, В. С. Копань, Р. Н. Савчук.  Фізичні властивості іонних рідинних систем NaF-LaF3 та NaF-NdF3 евтектичного складу. УФЖ. 59, №8 (2014) 770-773.
 12. Л. А. Булавин, А. А. Омельчук, Н. В. Файдюк, Ю. А. Плевачук, В. М. Склярчук, Р. Н. Савчук. Физические свойства компонентов бланкета для жидкосолевых реакторов Проблеми безпеки атомних електростанцій і чорнобиля. 22 (2014) 63–70.
 13. Ю. Плевачук, В. Склярчук, А. Королишин. Структура та теплофізичні властивості потрійних сплавів Fe–Ni–Ti. Вісник Львівського університету. Серія фізична. 49 (2014) 46 – 61.
 14. Ю. Плевачук, В. Склярчук, K. Калюк, Ж. Гассер. Електричний опір та термоЕРС потрійних сплавів Fe–Si–B. Вісник Львівського університету. Серія фізична. 49 (2014) 21 – 28.
 15. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Yakymovych, S. Eckert, G. Gerbeth. Thermophysical properties of the liquid Pb84.1Au15.9 eutectic alloy. J. Nucl. Mater. 434 (2013) 291–295. (DOI: 10.1016/j.jnucmat.2012.11.055) (IF11‑2.052, SNIP14 – 1.648).
 16. L. Bulavin, Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, I. Shtablavyy, N. Faidiuk, R. Savchuk. Physical properties of liquid NaF–LiF–LaF3 and NaF–LiF–NdF3 eutectic alloys. J. Nucl. Mater. 433 (2013) 329–333. (IF11‑2.052, SNIP14 – 1.648).
 17.   V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, I. Kaban, R. Novakovic. Surface properties and wetting behaviour of liquid Ag–Sb–Sn alloys. J. Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 48(3) (2012) 443-448.
 18. Л. А. Булавін. Вплив складу на фізичні властивості розплавів NaF-LiF-LaF3 / Л. А. Булавін, Ю. О. Плевачук, В. М. Склярчук, А. О. Омельчук, Н. В. Файдюк, Р. М. Савчук // Ядерна фізика та енергетика. – 2013. –  Т.14,  № 2. – C. 154 – 157. 25.
 19.  Ю. Плевачук, В. Склярчук, А. Якимович. Теплофізичні властивості потрійних розплавів Ag-Sb-Sn та Bi-Cu-Sn. Вісник Львівського університету. Серія фізична. 48 (2013) 91-98.
 20. В. Склярчук, Ю. Плевачук, С. Мудрий, Ю. Кулик, І. Штаблавий, А. Королишин. Структура і електрофізичні властивості сплаву Au49Cu26,9Si16,3Ag5,5Pd2,3 Вісник Львівського університету. Серія фізична. 48 (2013) 99-108.
 21. Л.А. Булавін,  Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук, І.І. Штаблавий, Н.В. Файдюк, Р.М. Савчук. Фізичні властивості розплавів евтектик NaF–LiF–LaF3 ТА NaF–LiF–NdF3. Доповіді Академії Наук України. 11 (2012) 73–80.
 22. Ю. О. Плевачук,  В. М. Склярчук,  І. І. Штаблавий,  Н. В. Файдюк,  Р. Н. Савчук. Фізичні властивості  іонної  рідинної  системи, що  утворилась  після  плавлення  евтектики  NaF–LiF–LaF3. Ядерна фізика та енергетика.  (2012)  Т. 13  № 2. C. 153 – 159.
 23. V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, R. Novakovic, I. Kaban. Surface properties and wetting characteristics of liquid Ag-Bi-sn alloys. Monatsh. Chem. 143 (2012) 1249–1254.
 24. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Yakymovych, P. Svec, D. Janickovic, E. Illekova. Thermophysical properties of liquid silver–bismuth–tin alloys. Journal of Materials Engineering and Performance (J. Mater. Eng. Perform.) 21 (2012) 585-589. (DOI:10.1007/s11665-012-0157-8).
 25. Plevachuk Yu. Electrical conductivity and viscosity of liquid Sn–Sb–Cu alloys / Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Yakymovych, P. Svec, D. Janickovic, E. Illekova // J Mater Sci: Mater Electron. – 2011. – Vol. 22, № 6. – P. 631–638. DOI 10.1007/s10854-010-0188-6
 26. Brillo, H. Behnken, A. Drevermann, Y. Plevachuk, E. Pagounis, V. Sklyarchuk, L. Sturz. Thermophysical properties and thermal simulation of Bridgman crystal growth process of Ni–Mn–Ga magnetic shape memory alloys process of Ni–Mn–Ga magnetic shape memory alloys International Journal of Heat and Mass Transfer 54 (2011) 4167–4174. (doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.05.030).
 27. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, G. Gerbeth, S. Eckert, R. Novakovic. Surface tension and density of liquid Bi-Pb, Bi-Sn and Bi-Pb-Sn eutectic alloys. Surface Science. 605 (2011) 1034-1042. (doi:10.1016/j.susc.2011.02.026).
 28. I. Duarte, Ch. Leinenbach, J. Wang, Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Korolyshyn, U.E. Klotz, J.F. Löffler, Comparison of the liquidus temperatures of Ti-rich Fe–Ni–Ti alloys obtained by DTA, electrical conductivity and XRD measurements. Int. J Mater. Research 102(3) (2011) 248-256.
 29. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, R. Hermann, G. Gerbeth. Thermophysical properties of the intermetallic Ti40Al60 alloy in the melting-solidification temperature range. J Mater. Research 102(3) (2011) 282-285.
 30. Склярчук В.М. Структурные параметры и структурно-чувствительные свойства расплава Sn0,739Pb0,261 / В.М. Склярчук, Ю. А. Плевачук, А. С. Якимович, И. И. Штаблавый, С. В. Станкус, Р. А. Хайрулин //  Теплофизика и аэромеханика.–2011. –Том 18, № 1. –C. 133–138.
 31. Mudry S. Structure and electric resistance of Sn-Cu(Ag) solders in the precrystallization temperature range / S.I. Mudryi, I.I. Shtablavyi, V.M. Sklyarchuk, Yu.O. Plevachuk, A.V.Korolyshyn, A.S. Yakymovych, I.M. Shevernoga, V.E. Sidorov // Materials Science. – 2011. –V. 46, No – P. 464-472. (SNIP14 – 0.654).
 32. В. Склярчук, Ю. Плевачук, А. Якимович, В. Сидоров. Исследование динамической вязкости и структурных флуктуаций в расплавах Zn-Pb и Zn-Bi. Расплавы, 2 (2011). – С. 88-93.
 33. Взаимосвязь структуры бессвинцовых припоев Sn-Ag-Cu в жидком и твердом состоянии / Е. Рожицина, С. Грюнер, В. Хойер, В. Сидоров, П. Попель, С. Мудрый, Ю. Плевачук // Расплавы. – – Т.2. – C. 81-87.
 34. Egry I., Brooks R., Holland-Moritz D., Novakovic R., Matsushita T, Plevachuk Yu., Ricci E., Seetharaman S, Sklyarchuk V., Wunderlich R. Thermophysical properties of liquid Al-Ni alloys. High TempHigh Press38(4) (2009) 343
 35. Plevachuk, V. Sklyarchuk, G. Gerbeth, S. Eckert. Thermophysical properties of liquid tin-bismuth alloys.Int. J Mater. Research. vol. 101, №7, (2010) 839–844.
 36. С.И. Мудрый, В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук, А.С. Якимович. Вязкость расплавов системы Sb-Sn.Неорганические материалы т.46, №8 (2010) 928–931.
 37. Yu. Plevachuk, S. Mudry, V. Sklyarchuk, A. Yakymovych, A. Korolyshyn, I. Shtablavyy, Yu. Kulyk, U. Klotz, Ch. Liu, Ch. Determination of liquidus temperature in Sn–Ti–Zr alloys by viscosity, electrical conductivity and XRD measurements. Int. J Mater. Research 100 (2009) 689-694.
 38. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Yakymovych, S. Eckert, B. Willers, K. Eigenfeld. Density, viscosity and electrical conductivity of hypoeutectic Al-Cu liquid alloys. Metall. Mater. Trans. A 39(12) (2008) 3040-3045.
 39. Cramer A., Lange A., Plevachuk Yu., Sklyarchuk V. Toward Physical Modelling of Laser Welding: Thermophysics Revisited. Int. J. Thermophysics 30(2) (2009) 555-571.
 40. Sklyarchuk V., Plevachuk Yu., Yakymovych A., Eckert S., Gerbeth G., Eigenfeld K. Structure sensitive properties of Al-Si liquid alloys. J. Thermophysics 30(4) (2009) 1400-1410.
 41. В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук, А.С. Якимович. Вплив нано- та мікроструктури на кінетичні властивості евтектичних систем. Металлофиз. новейшие технол. -2008, -т. 30, № 7, с. 945-953.
 42. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Yakymovych, G. Gerbeth. Microsegregation in liquid Pb-based eutectics NonCryst. Solids. 354 (2008) 4443-4447.
 43. Mudry S., Plevachuk Yu., Sklyarchuk V., Yakymovych A. Viscosity of Bi–Zn liquid alloys // J. NonCryst.Solids.– 2008.– V. 354.– 4415–4417.
 44. Plevachuk, V. Sklyarchuk, O. Alekhin, L. Bulavin, O. Bilous. Investigation of the critical region in monotectic systems by viscosity measurements. J. Phys.: Conf. Series 98 (2008) 022007. (http://www.iop.org/EJ/abstract/1742-6596/98/2/022007).
 45. V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, S. Mudry, A. Yakymovych, U.E. Klotz, C. Liu. Electrical conductivity of liquid Sn-Ti-Zr alloys J. Phys.: Conf. Series 98 (2008) 062008. (http://www.iop.org/EJ/abstract/1742-6596/98/6/062008).
 46. V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, S. Mudry, I. Shtablavyi, B. Sokolovskii. Semiconductor-Metal Transition in Semiconductor Melts with 3d Metal Admixtures. J. Phys.: Conf. Series 98 (2008) 062003. (http://www.iop.org/EJ/abstract/1742-6596/98/6/062003).
 47. Plevachuk, V. Sklyarchuk, S. Eckert, G. Gerbeth. Measurement of electrical conductivity of Pb-Bi alloys in the melting-solidification region. J. Nucl. Mater. 376 (2008) 363-365.
 48. Plevachuk, V. Sklyarchuk, S. Eckert, G. Gerbeth. Some physical data of the near eutectic liquid lead–bismuth. J. Nucl. Mater. 373 (2008) 335–342.
 49. S. Mudry, I. Shtablavyi, V. Sklyarchuk, Yu. Structure and electrophysical properties of liquid Pb83Mg17and Pb83Li17 eutectics. J. Nucl. Mater. 376 (2008) 371-374.
 50. Plevachuk, V. Sklyarchuk, R. Hermann, G. Gerbeth. Thermophysical properties of Nd-, Er-, YNi-alloys.Int. J. Mat. Res. 99(3) (2008) 261-264.
 51. Plevachuk, V. Sklyarchuk, O. Alekhin, L. Bulavin. Viscosity of liquid In-Se-Tl alloys in the miscibility gap region. J. Alloys Comp. 452 (2008) 174-177.
 52. I. Mudry, V. M. Sklyarchuk, Yu. O. Plevachuk, I. I. Shtablavyi. Structure and Electrical Properties of Liquid Sn, Sn0.962Ag0.038, Sn0.987Cu0.013, and Sn0.949Ag0.038Cu0.013. Inorg. Mater. 44(2) (2008) 129–133. (С.И. Мудрый, В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук, И.И. Штаблавый. Структура и электрофизические свойства расплавов Sn, Sn0.962Ag0.038, Sn0.987Cu0.013, Sn0.949Ag0.038Cu0.013. Неорг. Матер.  44(2) (2008) 171–175).
 53. Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук. Перехід до металевої провідності в розплавах на основі селену. Вісник КНУ (2007) 326-329.
 54. Б.І. Соколовський, В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук. Електропровідність і термо-е.р.с. розплавів на основі телуру. Вісник КНУ (2007) 354-358.
 55. Yu. Plevachuk, S. Mudry, V. Sklyarchuk, A. Yakymovych, U. E. Klotz, M. Roth. Viscosity and electrical conductivity of liquid Sn-Ti and Sn-Zr alloys. Mater. Sci. 42(20) (2007) 8618-8621.
 56. Plevachuk, V. Sklyarchuk, O. Alekhin, O. Bilous, L. Bulavin. Experimental studies of phase equilibria in high-temperature ternary immiscible metallic melts J. Non-Cryst. Solids, 353 (2007) 3310–3313.
 57. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk. Electrophysical and structural-sensitive properties of liquid In2Te3 with 3d metal admixtures. J. Non-Cryst. Solids, 353 (2007) 3216–3219.
 58. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, G. Gerbeth, S. Eckert. Melting-solidification process in Pb-Bi melts. Journal of Physics: Conference Series 79 (2007) 012019.
 59. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, S. Mudry, I. Shtablavyi. Metal-nonmetal transition in semiconductor melts with 3d metal admixtures. Journal of Physical Studies. 11(2) (2007) 190-194.
 60. Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, W. Hoyer, I. Kaban. Electrical conductivity, thermoelectric power and viscosity of liquid Sn-based alloys. Mater. Sci. 41 (2006) 4632-4635.
 61. Plevachuk, V. Sklyarchuk, O. Alekhin and L. Bulavin. Liquid–liquid phase equilibrium in ternary immiscible In–Tl–Te melts. J. Mol. Liquids 127 (1-3) (2006) 33-36.
 62. Plevachuk, V. Sklyarchuk, O. Alekhin, L. Bulavin. Viscosity of liquid Ga-Pb alloys in the miscibility gap region. Journal of Physical Studies 9(4) (2005) 333-336.
 63. V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, S. Mudry. A short range ordering self-organization in liquid binary systems. Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. 3(2) (2005) 505-510.
 64. S. Mudry, I. Shtablavyj, Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk. Structure heterogeneities in molten eutectics. Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. 3(2) (2005) 497-503
 65. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Yakymovych, B. Willers, S. Eckert. Electronic properties and viscosity of liquid Pb-Sn alloys. J. Alloys Comp., 394/1-2 (2005) 63-68.
 66. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk. A modified steady state apparatus for thermal conductivity measurements for liquid metals and semiconductors. Meas. Sci. Technol. 16 (2005) 467–471.
 67. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk, S. Mudry, I. Stec. Viscosity of liquid tellurium doped with 3d transition metals. J. Mol. Liquids, 120(1-3) (2005) 111-114.
 68. Mudry, T. Lutchyshyn, Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk. The structural features of Cu1-xPbx liquid alloys. J. Mol. Liquids, 120(1-3) (2005) 99-102.
 69. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk. Electrophysical and structure-sensitive properties of liquid Te with 3d transition metals. Journal of Physical Studies, 8(3) (2004) 245-251.
 70. Kaban, W. Hoyer, Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk. Atomic structure and physical properties of liquid Pb–Bi alloys. J. Phys.: Condens. Matter, 16 (2004) 6335–6341.
 71. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Reverse metal-nonmetal transition in semiconducting melts. J. Non-Cryst. Solids. 336(1) (2004) 59-63.
 72. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Electrical conductivity and thermopower of liquid tellurium doped with 3d transition metals. Semiconductors, 38(12) (2004) 1365–1368 (Translated from Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov, 38(12) (2004) 1409-1413).
 73. Plevachuk Yu., Sklyarchuk V., Yakymovych A., Gerbeth G., Eckert S. Structure-sensitive properties of Pb-Sn melts. Proceedings of XI-th Russian Conference on Structure and Properties of Metallic and Slag Alloys. 2 (2004) 37-41.
 74. Plevachuk, H. Neumann, Ch. Dong, V. Sklyarchuk. Experimental Studies of the Miscibility Gap Region in Liquid Zn-Pb-Based Alloys. // Phase Diagrams in Materials Science, Tamara Ya. Velikanova (Ed.). // Stuttgart, Materials Science International Services, GmbH, (2004) 161-166.
 75. Plevachuk, V.Sklyarchuk. Experimental investigations of phase equilibrium in liquid immiscible Zn-Pb alloys. J. Mol. Liquids, 105/2-3 (2003) 215-219.
 76. Yu.Plevachuk, V.Filippov, V.Kononenko, P.Popel, A.Rjabina, V.Sidorov, V.Sklyarchuk. Investigation of the miscibility gap region in liquid Ga-Pb alloys. Z.Metallkd., 94(9) (2003) 1034-1039.
 77. V.Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Electrical Conductivity of liquid Sb and Bi with admixtures of 3d transition metals. Inorganical Materials. 39 (8) (2003) 811-815.
 78. O.Plevachuk, V.M.Sklyarchuk, A.P.Vlasov. Thermoelectric properties of liquid CdTe in the stoichiometric composition range. Functional materials, 10(3) (2003) 507-510.
 79. Plevachuk, V.Sklyarchuk, Ch.Dong, L.Shcherbak and P.Feychuk. Electronic properties and viscosity of liquid СdTe-based alloys. J. Phys.: Condens. Matter, v.14(23) p.5711–5718 (2002).
 80. Plevachuk, V.Sklyarchuk, Ch.Dong. Thermoelecric and Structural Properties of Nearstoichiometric CdTe during Melting. Z. Anorg. Allg. Chem., v.628 (9-10), p. 2223 (2002).
 81. M. Sklyarchuk, Yu. O. Plevachuk, P. I. Feichuk, L. P. Shcherbak. Transport Properties and Viscosity of Liquid CdTe Doped with In, Ge, and Sn. Inorganic Materials. v. 38(11), p.1109-1113 (2002). Translated from Neorg. Materialy, (V.Sklyarchuk, Yu.Plevachuk, P.Feychuk, L.Shcherbak. Experimental investigations of electrophysical and structural sensitiv properties of liquid CdTe doped with In, Ge, Sn. v.38(11) (2002) 1314-1319).
 82. Shcherbak, P.Feychuk, Yu.Plevachuk, V.Sklyarchuk, O.Kopach, B.-J.Suck, O.Panchuk. CdTe-Ge Melt Structure Rearrangement Study. Phys. Stat. Sol. (b). v.229(1), p.165-169 (2002).
 83. V. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Thermophysical Properties of Liquid Ternary Chalcogenides. High Temperatures – High Pressures, v.34, p.29-34 (2002).
 84. M. Sklyarchuk, Yu.A. Plevachuk. Electronic properties of liquid Tl2Te, Tl2Se, Ag2Te, Cu2Te и Cu2Se alloys. Semiconductors, 36(10) (2002) 1123-1127. Translated from Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov, 36(10) (2002) 1202-1206.
 85. V. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk, V.Didoukh. Electrophysical properties of Tl-Se liquid alloys in the wide concentraiton and temperature ranges. Journal of Physical Studies, v.6, №3, p.168-171 (2002).
 86. Yu. Plevachuk, V.Sklyarchuk. Experimental Study on the Electrical Conductivity and Thermo-electromotive Force of Liquid Pb‑Mg-Based Alloys // Z.Metallkd., v.92(6), p.600-603 (2001).
 87. Yu. Plevachuk, V.Sklyarchuk. Electrophysical measurements for strongly aggressive liquid semiconductors. Meas. Sci. Technol. v.12(1), p.23-26 (2001).
 88. V. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Nonmetal-metal Transition in liquid Cu-based alloys. Z.Phys.Chem.v.215(1), p.103-109 (2001).
 89. V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk. Dynamics of the pseudogap transformation in semiconducting melts during metallization. J. Phys.: Condens. Matter, v.13.(41) p.9179-9185 (2001).
 90. V. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. The influence of the ionic component of electrical conductivity on semiconductor-metal transition in liquid Tl-Se alloys. J. Alloys Comp. v.327/1-2, p. 47-51 (2001).
 91. V. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. The investigation techniques for thermoelectric properties of semiconducting melts. Ukrainian Metrological Journal. v.2, p.26-29 (2001).
 92. V. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Electrical Conductivity and Thermo-Electromotive Force of Liquid Tl2Te, Tl2Se, Ag2Te, Cu2Te and Cu2Se at High Temperatures. Proceedings of 10-th Russian Conference on Structure and Properties of Metallic and Slag Alloys. v.2, p.201-205 (2001).
 93. V. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Metal-nonmetal Transition in Cux(CuAsSe2)1-x melts. Journal of Physical Studies, v.5 (2), p.145-150 (2001).
 94. V. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Transition to Metal Conductivity in Copper Chalcogenides. Proceedings of the Chelyabinsk Scientific Center. v.2(11), p.22-26 (2001).
 95. V. Sklyarchuk, Yu. Plevachuk. Semiconductor-Metal Transition in Te-based Liquid Alloys. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. v.23(6), p.735-743 (2001).
 96. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Transition to Metal Conductivity in Liquid Tl-Se Alloys in the region of the Intermetallic Compound Tl2Se. Z.Metallkd., v.91(12), p.999-1001 (2000).
 97. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Transformation of an Electron Spectrum in Liquid Ternary Semiconductors. J. Alloys Comp., v. 312/1-2, p. 25-29 (2000).
 98. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Thermophysical Properties of Selenium-based Chalcogenide Melts. Journal of Physical Studies, v. 4(2), p.155-158 (2000).
 99. Shcherbak, O.Kopach, Yu.Plevachuk, V.Sklyarchuk, Ch.Dong, P.Siffert. The viscosity of liquid cadmium telluride. J.Crystal Growth, v.212, p. 385-390 (2000).
 100. Sklyarchuk, Yu.Plevachuk. Metallic Conductivity of Liquid Ternary Te-based Alloys. Z.Metallkd., v. 91(1), p.71-74 (2000).
 101. Shcherbak, P.Feychuk, Yu.Plevachuk, Ch.Dong, V.Sklyarchuk. Structural changes in molten CdTe.Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics., v.3, N 4, p.456-459 (2000).
 102. Plevachuk, B.Sokolovskii, V.Sklyarchuk. Electrophysical Properties of In-Te system in the region of Limited Components Solubility. Ukrainian Physical Journal, v.45(11), p.1370-1373 (2000) (in Ukrainian).
 103. M.Sklyarchuk, Yu.O.Plevachuk, V.O.Omelchenko. Electrophysical properties of the liquid CdTe System. Proceedings of Lviv University. Physical Series. v.33, P.118-121 (2000) (in Ukrainian).
 104. B. Sokolovskii, V.Sklyarchuk, V.Didoukh, and Yu.Plevachuk. High-temperature and high-pressure measurements of electroconductivity and thermopower for Cu2Se, Cu2Te, In-Se, In-Te. High-Temp. Mater. Sci., v.34, p.275-284 (1995).
 105. Alexeev P.N., Didoukh V.P., Plevachouk Yu.O., Sklyarchouk V.M., Sokolovskii B.I., Subbotin S.A. Perspective on the use of the Pb-Mg eutectic as a coolant for new-generation inherently-safe nuclear reactors. Proceedings of annual meeting on nuclear technology Karlsruhe, Deutsches Atomforum e.V., p.31-34  (5.-7. Mai 1992).

Біографія

Народився 01.01.1959 в місті Борщів Тернопільської області, помер 19.06.2022. Фізик, кандидат фізико-математичних наук (Електропровідність і термо-е.р.с. простих і складних рідких напівпровідників в області високотемпературного переходу метал–неметал, 1992), доцент, доктор фізико-математичних наук (Вплив домішок перехідних металів на механізми переносу заряду в іонно-електронних розплавах, 2011), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2020).

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (1981), аспірантуру (1986). У 1981–1983 р. інженер на заводі “Біофізприлад”; 1990–2002 р. старший науковий співробітник Інституту прикладної фізики; 2002–2009 р. старший науковий співробітник, 2010–2011 р. провідний науковий співробітник, 2011-2022 р. головний науковий співробітник кафедри фізики металів Львівського університету.

Нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2020 рік за роботу «Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту» (Указ Президента України №608/2020 від 30 грудня 2020 року)

Розклад