23.12.2022 засідання Вченої ради фізичного факультету (протокол №10)

22.12.2022 | 17:04

ВЧЕНА РАДА

ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

23 грудня 2022 р. (Протокол №10)

Порядок денний:

1. Звіт Екзаменаційної комісії про результати захисту магістерських робіт спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Доп.: голова ЕК, проф. Капустяник В.Б.

2. Затвердження оновлених освітніх програм підготовки студентів.

3. Різне.

Рада відбудеться он-лайн

на платформі MS Teams

о 13 год 30 хв.