26.06.2020 засідання Вченої ради фізичного факультету (протокол №5)

Порядок денний:

  1. Звіт Екзаменаційної комісії про результати державного іспиту з фізики спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Доп.: голова ЕК, проф. Стадник В.Й.
  2. Звіт Екзаменаційної комісії про результати державного іспиту з фізики спеціальності 104 Фізика та астрономія. Доп.: голова ЕК, проф. Мудрий С.І.
  3. Інформаційні звіти по держбюджетних темах. Доп.: заступник декана, доц. Бовгира О.В.
  4. Звіт аспірантів фізичного факультету за 2019-2020 н.р. Доп.: заступник декана, доц. Бовгира О.В.
  5. Різне.

Рада відбудеться он-лайн на платформі Microsoft Teams об 11 год 00 хв.