Нові явища, матеріали, технології (відео від кафедри фізики металів)

01.07.2022 | 09:21

Створення нових матеріалів та технологій їхнього отримання завжди призводив до появи нових механізмів та машин, які суттєво змінювали життя людства та визначали загальний рівень його розвитку. Ця нелегка робота тісно пов’язана з багатьма науками, які при цьому також розвивались і створювались, але центральне місце серед них завжди займала фізика. У цьому відео зроблена спроба на простих прикладах показати як вдале поєднання фізичних властивостей окремо вибраних компонент з характерними для них різними фізичними властивостями можуть призвести до появи принципово нових характеристик, що дає змогу створити нові функціональні матеріали застосування яких забезпечить значний стрибок у розвитку різних напрямків індустріальної активності.