Теми курсових та магістерських робіт від кафедри загальної фізики

26.12.2021 | 21:53

Перелік тем курсових та магістерських робіт:

  • для студентів для студентів ІІІ-го курсу спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали, група ФзП-31с
  • для студентів IІІ-го курсу спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика), група ФзО-31с
  • для студентів IV-го курсу спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали, група ФзП-41с
  • для студентів IV-го курсу спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика), група ФзО-41с
  • для студентів І-го курсу магістратури спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали, група ФзПм-11с

Для запису на курсову необхідно вибрати викладача і надіслати інформацію на елктронну скриньку raisa.lekhiv@lnu.edu.ua