Захист дисертацій

Упродовж вересня 2020 р. одразу двоє випускників кафедри фізики  твердого тіла успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:

1.     3 вересня в Інституті високих тисків ПАН у Варшаві Богдан Садовий захистив дисертацію на тему: “Фізичні процеси в кристалічній гратці GaN при високих тисках і температурах: стабільність, плавлення, дифузія” (наукові керівники – проф. І.Гжегори, проф. В.Капустяник).

2.     17 вересня Світлана Семак у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему “Оптико-фізичні властивості просторово модульованих і низькорозмірних фероїків з комплексами іонів перехідних металів” ” (науковий керівник – проф. В. Капустяник).