Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Підсекція оптики та спектроскопії.

Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а

Керівник підсекції – проф. Романюк М.О.

Секретар підсекції – асп. Кашуба А.І.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

 1. Міграція автолокалізованих екситонів у SrF2. Асп. Чилій М.О., доц. Вістовський В.В., проф. Волошиновський А.С.
 2. Люмінесцентно-кінетичні параметри YVO4:Bi. Ст. наук. співроб. Малий Т.С., наук. співроб. Жишкович А.В., доц. Антоняк О.Т.
 3. Полімерні композити з вкрапленими наночастинками CeF3. Мол. наук. співроб. Галяткін О.О., доц. Демків Т.М., доц. Чорнодольський Я.М.
 4. Шляхи поліпшення точності результатів лазерної локації. Зав. відділом Благодир Я.Т., пров. інж. Білінський А.І., інж. 1 категорії Мартинюк-Лотоцький К.П., доц. Апуневич С.В., наук. співроб. Апуневич С.Є.
 5. Рентгенолюмінесцентні дослідження кристала Tl4CdI6. Студ. Соловйов М.В., проф. Франів В.А., асп. Кашуба А.І.
 6. Пружні постійні та швидкість поширення ультразвукових хвиль у твердих розчинах заміщення галогенідів індію і талію.  Асп. Кашуба А.І., проф. Франів А.В., доц. Бовгира О.В.
 7. Фотоелектричні властивості перовскитів. Пров. наук. співроб. Гамерник Р.В.
 8. Оптичні характеристики й особливості зонної структури кристала твердого розчину калій-амоній сульфату. Асп. Щепанський П.А., проф. Стадник В.Й., доц. Брезвін Р.С.
 9. Лінійний електрооптичний ефект та лінійна електрогірація у кристалах La3Ga5SiO14. Доц. Фтомин Н.Є.
 10. Температурна залежність провідності спряжених полімерів, легованих карбоновими нанотрубками. Доц. Конопельник О.І. 
 11. Розрахунок електронної енергетичної структури кристалів CsPbX3 (X=Cl, Br, I). Доц. Чорнодольський Я.М., доц. Антоняк О.Т., проф. Волошиновський А.С.