Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Секція астрономії.

01.02.2017 | 13:28

Велика астрономічна аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8

Керівник секції – директор Астрономічної обсерваторії , проф. Новосядлий Б.С.
Секретар секції – гол. наук. співроб. Стоділка М.І.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв

 1. Темна енергія та великомасштабна структура Всесвіту: стан і перспективи досліджень у Львівській Астрономічній обсерваторії. Проф. Новосядлий Б.С.
 2. Войди в сучасних каталогах галактик. Мол. наук. співроб. Ціж М.Б.
 3. Темна енергія та темна матерія, що взаємодіють гравітаційно і негравітаційно. Асп. Неоменко Р.Г., проф. Новосядлий Б.С.
 4. Топологія великомасштабної структури Всесвіту. Наук. співроб. Апуневич С.Є.
 5. Перші молекули в епоху Темних віків. Ст. наук. співроб. Сергієнко О.М.
 6. Конденсація реліктових нейтрино як походження темної енергії. Наук. співроб. Кулініч Ю.А.
 7. Особливості поведінки блиску деяких затемнювано-подвійних зір за результатами спостережень NSVS. Мол. наук. співроб. Касеркевич В.С.
 8. Вибір оптимального алгоритму знаходження радіус-вектора зміщення елемента зображення. Зав. відділом Підстригач І.Я., асп. Присяжний А.І.
 9. Дослідження оцифрованих астрономічних платівок колекції АО ЛНУ ім. Івана Франка засобами віртуальної обсерваторії. Пров. інж. Вірун Н.В., пров. інж. Білінський А.І.
 10. Оптичні спостереження штучних супутників Землі у мережах УМОС та СКАКО в 2016 р. Зав. відділом Благодир Я.Т., пров. інж. Вовчик Е.Б.,     пров. інж. Білінський А.І., пров. інж. Вірун Н.В., інж. 1 категорії Мартинюк-Лотоцький К.П.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв

 1. Модель сонячного факела. Гол. наук. співроб. Стоділка М.І.
 2. Морфологія сонячної грануляції. Наук. співроб. Баран О.А.
 3. Магнітне поле сонячного факела. Асп. Присяжний А.І.
 4. Дослідження впливу геліогеоактивності на динаміку орбітального руху штучних супутників Землі. І. Ст. наук. співроб. Ковальчук М.М., інж. 1 категорії Гірняк М.Б., наук. співроб. Баран О. А., гол. наук. співроб. Стоділка М.І., пров. інж. Вовчик Е.Б., пров. інж. Білінський А.І., зав. відділом Благодир Я.Т., пров. інж. Вірун Н.В., доц. Апуневич С.В.
 5. Роль параметрів сонячного вітру у зміні поведінки орбітального руху штучних супутників Землі. ІІ. Ст. наук. співроб. Ковальчук М. М., інж. 1 категорії Гірняк М.Б., наук. співроб. Баран О.А., гол. наук. співроб. Стоділка М.І., пров. інж. Вовчик Е.Б., пров. інж. Білінський А.І., зав. відділом Благодир Я.Т., пров. інж. Вірун Н.В., доц. Апуневич С.В.
 6. Розрахунок поперечних перерізів фотоіонізації збуджених атомів водню. Доц. Стельмах О.М.
 7. Мультикомпонентне фотоіонізаційне моделювання з урахуванням вмісту пилу небулярної складової карликової галактики з активним зореутворенням. Доц. Мелех Б.Я.
 8. Еволюційне фотоіонізаційне моделювання небулярного середовища, яке оточує спалах зореутворення.  Асист. Кошмак І.О.
 9. Магнітні вироджені карлики у подвійних системах. Проф. Ваврух М.В., асп. Дзіковський Д.В., доц. Тишко Н.Л.
 10. Обмеження на параметри темної енергії, отримані з розрахунків структури білих карликів і нейтронних зір. Доц. Смеречинський С.В.

П л е н а р н е   з а с ід а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв

 1. Підсумки наукової роботи Астрономічної обсерваторії за 2016 р. Директор Aстрономічної обсерваторії, проф. Новосядлий Б.С.