Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція фізики металів.

05.02.2017 | 14:34

Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а

Керівник підсекції – проф. Мудрий С.І.

Секретар підсекції – асп. Олійник З.М.

З а с ід а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

  1. Структура композитів системи Al-Cu з вуглецевими нанотрубками в рідкому стані. Доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.
  2. Магнітні властивості сполук Lu(Tm)15Fe65Sn20. Проф. Щерба І.Д.
  3. Електрофізичні властивості SAC з наночастинками перехідних металів. Інж. 1 категорії Соколюк Б.І., гол. наук. співроб. Склярчук В.М.
  4. Еволюція структури сплавів Al-Ni-Dy під час нагріву. Пров. спеціаліст Кулик Ю.О.
  5. Ближній порядок розплавів квазібінарної системи Ві2Те3-PbTe. Доц. Королишин А.В.
  6. Фазові переходи та електричні властивості збагачених алюмінієм сплавів систем Al-Ni-Zr. Асп. Швед О.В.
  7. Вплив умов осадження на магнітні властивості плівок системи Gd-Fe. Асист. Присяжнюк В.І., проф. Миколайчук О.Г., ст. лаб. Луцик Н.Ю.