Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція фізики твердого тіла.

05.02.2017 | 14:23

Конференц зал НТНЦ НТД, вул. Драгоманова, 50

Керівник підсекції – проф. Стадник В.Й.

Секретар підсекції – доц. Тузяк О.Я.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

  1. Дослідження та оптимізація нелінійно-оптичних властивостей метал-органічних сполук. Доц. Кулик Б.Я.
  2. Властивості композитних матеріалів на основі оксидів цинку та графену. Доц. Турко Б.І.
  3. Першопринципні розрахунки електронних та оптичних властивостей тонких плівок ZnO легованих In, Al та Ga. Доц. Бовгира О.В., інж. 1 категорії Коваленко М.В.
  4. Прояв ізоморфного заміщення іонів металу в оптико-спектральних властивостях сегнетоелектриків NH2(CH3)2Me1-хСrx(SO4)2 6H2O (Me = Al, Ga). Асп. Остапенко Н., проф. Капустяник В.Б., доц. Еліяшевський Ю.І., інж. 1 категорії Рудик В.І.
  5. Рекомбінаційна люмінесценція CdI2:CdO. Пров. наук. співроб. Новосад С.С., зав. лаб. Васьків А.П., інж. 1 категорії Новосад І.С.
  6. Спектральні характеристики люмінесценції CdI2:CuO. Пров. наук. співроб. Новосад С.С., пров. інж. Панасюк А.П., інж. 1 категорії Новосад І.С., інж. 1 категорії Рудко М.С.
  7. Сегнетоелектричні властивості плівок ZnO:Li. Доц. Еліяшевський Ю.І., доц. Турко Б.І., проф. Капустяник В.Б.