Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція оптики та спектроскопії.

05.02.2017 | 14:32

Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а

Керівник підсекції – проф. Романюк М.О.

Секретар підсекції – асп. Кашуба А.І.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Вплив зовнішніх чинників на рефрактивні параметри кристалівRb2ZnCl4Асп. Стахура В.Б., доц. Курляк В.Ю.
 2. Швидка нелінійність Друде-Лоренца в фоторефрактивних кристалах. Пров. наук. співроб. Гамерник Р.В.
 3. Дослідження люмінесценції з суб-пікосекундним часовим розділенням із використанням лазера на вільних електронах. Наук. співроб. Малий Т.С.
 4. Спектральна залежність двопроменезаломлення твердих розчинів заміщення InxTl1-x Асп. Кашуба А.І., доц. Франів А.В., доц. Бовгира О.В.
 5. Люмінесценція наночастинок SrF2 різних розмірів за низьких температур. Асп. Чилій М.О., доц. Вістовський В.В., наук. співроб. Жишкович А.В., проф. А.С. Волошиновський
 6. Рентгенолюмінесценція полістирольних композитів з наночастинками LaPO4–Pr. Мол. наук. співроб. Галяткін О.О., доц. Демків Т.М., доц. Пашук І.П., доц. Хапко З.А.
 7. Рефрактивні параметри та зонна структура кристалів LiNH4SO4. Асп. Рудиш М.Я., проф. Стадник В.Й., доц. Брезвін Р.С.
 8. Нові кристали з ізотропною точкою. Асп. Щепанський П.А., проф. Стадник В.Й., доц. Брезвін Р.С.
 9. Анізотропія показників заломлення кристалів Rb2ZnCl4. Асп. Стахура В.Б., проф. Стадник В.Й., доц. Курляк В.Ю.
 10. Перетворення зарядових станів активатора в нанолюмінофорах CaF2:Eu. Доц.Антоняк О.Т., асп. Чилій М.О.
 11. Моделювання коноскопічних картин одновісних кристалів. Доц. Фтомин Н.Є.
 12. Вплив легування на термооптичну поведінку плівок полі-3,4-етилендіокситіофену. Доц. Конопельник О.І.