Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція теоретичної фізики.

05.02.2017 | 14:27

Аудиторія 10, вул. Драгоманова, 12

Керівник підсекції – проф. Ткачук В.М.

Секретар підсекції – асп. Васюта В.М.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Енергія домішкового атома в рамках теорії збурень Бріллюена-Віґнера. Проф.Вакарчук І.О.
 2. Неоднорідна модель сильного зв’язку та рух частинки в кривому просторі. Проф.Ткачук В.М.
 3. Потенціальна модель важких двомезонних молекул. Доц. ПіхС.С.
 4. Кут змочування в методі функціонала густини. Доц.Мигаль В.М.
 5. Функція розподілу вільних еніонів у границях бозе- і фермі-статистики. Д-р фіз.-мат. наук  Ровенчак А.А.
 6. Дилатонна чорна діра з нелінійним полем Максвелла. Доц.Стецко М.М.
 7. Застосування модального аналізу для визначення стійкості енергосистеми України. Доц.Притула Р.О.
 8. Інфрачервона поведінка бозе-систем із дипольною взаємодією. Доц.Пастухов В.С.
 9. Закон збереження моменту імпульсу при релятивістському русі заряджених частинок. Ст. викл. Криницький Ю.С.
 10. Потенціал 1/2 у загальному випадку деформованого простору з мінімальною довжиною. Асист. Самар М.І.
 11. Тунелювання частинки через потенціальний бар’єр у магнітному полі. Асист. Григорчак О.І.
 12. Макроскопічне тіло у фазовому просторі та принцип еквівалентності. Асист. Гнатенко Х.П.
 13. Притягальний потенціал 1/r2 в просторі зі спіновою некомутативністю.  Асп. Васюта В.М.
 14. Геометрія квантових станів двох спінів з анізотропною взаємодією. Мол. наук. співроб. Кузьмак А.Р.