Наукова конференція «Фізика невпорядкованих систем» (ФНС’2018)

присвячена 85-річчю від дня народження професора Ярослава Дутчака

Україна, Львів, 16 жовтня 2018 року.

Загальна інформація

На конференції розглядатимуться доповіді з результатів наукових досліджень з фізики невпорядкованих систем і доповіді про внесок проф. Я.Дутчака та учнів його школи у розвиток фізики металів, структури та властивостей розплавів, фізики тонких плівок. Також планується заслухати спогади колег та учнів про життя та творчу працю проф. Я.Дутчака

Місце проведення: Фізичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка – Кирила і Мефодія, 8.

Перше інформаційне повідомлення

Реєстрація

Для реєстрації необхідно заповнити реєстраційну форму і надіслати її разом з текстом доповіді на електрону адресу конференції до 5 жовтня 2018 року.

Наукові напрямки

 • внесок професора Ярослава Дутчака у створення школи з фізики невпорядкованих систем;
 • структура та властивості металевих сплавів;
 • теорія рідин і аморфних сплавів;
 • міжчастинкові кореляції у квантових системах;
 • структура невпорядкованих систем;
 • фізичні властивості розплавів і аморфних сплавів;
 • моделювання і симуляція структури та фізичних властивостей;
 • наноматеріали і нанокомпозити;
 • високоенергетична спектроскопія сполук.

Організатори

 • Міністерство Освіти і Науки України (Київ, Україна)
 • Львівський Національний Університет імені Івана Франка (Львів, Україна)
 • Українське фізичне товариство
 • Наукове товариство імені Шевченка

Організаційний комітет

 • декан фізичного факультету, професор Якібчук П.М. – голова
 • завідувач кафедри фізики металів, професор Мудрий С.І.
 • професор кафедри фізики металів Щерба І.Д.
 • професор кафедри фізики металів Миколайчук О.Г.
 • професор кафедри фізики металів Плевачук Ю.О.
 • професор кафедри фізики металів Склярчук В.М.
 • доцент кафедри фізики металів Королишин А.В.
 • доцент кафедри фізики металів Штаблавий І.І.
 • асистент кафедри фізики металів Присяжнюк В.І.

Програма конференції

Важливі дати

Реєстрація і надсилання тез: до 05.10.2018
Друге інформаційне повідомлення : до 10.10.2018
Реєстрація учасників: 16.10.2018

Оплата

Оргвнесок 300 грн (оплата здійснюється при реєстрації).

В оргвнесок входить: програма; публікація матеріалів; кофебрейк; товариська вечеря.

Публікація матеріалів

Матеріали конференції будуть опубліковані у 1 номері «Журналу фізичних досліджень» за 2019 рік.

Іх необхідно надіслати до 31 жовтня 2018 року на електронну пошту конференції.

Рукопис матеріалів (1000-5000 символів) слід набрати у форматі  LaTeX використовуючи команди:

\documentclass[12pt]{article}
\textwidth 150mm
\textheight 240mm

Порядок оформлення: заголовок, імена та прізвища авторів,  місце праці авторів.

Ілюстрації треба приготувати у формі, придатній для читання комп’ютером (PDF, EPS, PS форматах). Якщо можливо, ширина ілюстрації не повинна перевищувати 7.5 см.

Поклики на літературу слід позначати номерами в квадратних дужках, перелік літератури наводити у порядку цитування за зразком:
[1] B. Г. Бар’яхтар, Укр. фіз. журн. 39, 142 (1994).
[2] В. Б. Кобилянський, Статистична фізика (Вища школа, Київ, 1972).

Додатково слід надіслати повний рукопис у форматі PDF.

Фотозвіт

Зворотній зв’язок

Поштова адреса: Кафедра фізики металів Фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, вулиця Кирила і Мефодія, 8, місто Львів, Україна, 79005

Телефонн: 067 9482045

Електронна пошта: fns2018@ukr.net

Матеріали конференції

Було опубліковано в Журналі фізичних досліджень