Журнал фізичних досліджень

Засновник — Львівський національний університет імені Івана Франка.
Рік заснування — 1994.

ISSN 2310-0052 (онлайн), ISSN 1027-4642 (друк)

Свідоцтво про державну реєстрацію
KB № 17188-5958ПР від 27.10.2010

Виходить 4 рази річно

Індексування. Scopus, EBSCO, Web of Science (Emerging Sources Citation Index). Архівні копії Журналу доступні в Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Головний редакторВолодимир Ткачук

Редакційна колеґія:
С. Андрієвський (Одеса), О. Бакай (Харків), М. Ваврух (Львів), Б. Гнатик (Київ), Ю. Головач (Львів), О. Держко (Львів), В. Капустяник (Львів), С. Кондрат (Варшава), Р. Костик (Київ), Ґ. Мелікідзе (Зєльона Ґура), В. Михайлик (Оксфорд), Б. Новосядлий (Львів), Б. Павлик (Львів), Я. Павлюх (Галле-Віттенберґ), Б. Падляк (Львів), О. Петрук (Львів), Ю. Плевачук (Львів, заступник головного редактора), Я. Рибіцкі (Ґданськ), А. Ровенчак (Львів, відповідальний секретар), П. Рой (Хошимін), М. Романюк (Львів), Ю. Ситенко (Київ), М. Ткач (Чернівці), О. Хоменко (Суми), О. Чалий (Київ), П. Швец (Братислава).

Тематика Журналу фізичних досліджень охоплює різні розділи фізики, в тому числі:

  • фізику конденсованих середовищ,
  • ядерну фізику,
  • атомну і молекулярну фізику,
  • теорію поля і фізику елементарних частинок,
  • астрофізику,
  • фізику плазми,
  • міждисциплінарну фізику та суміжні ділянки науки і техніки.
  • Журнал фізичних досліджень публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці (але не обмежені лише нею). Статті друкуються українською або англійською мовами.

Технічний секретар: О. Кіктєва

Мовні редактори: М. Білоус, А. Кам’янець

Адреса редакції:
вул. Драгоманова, 12,
Львів, 79005, Україна

Тел.: +380 (32) 2394541

E-mail: edboard.jps@gmail.com

Домашня сторінка