Навчальний план

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки – Фізика 6.040203

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Електрика і магнетизм 48 64 3:4 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Основи векторного і тензорного аналізу 16 16 1:1 Іспит
Фізичний практикум з електрики 48 0:3 Залік
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Моральна культура спілкування та етикет 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні та iнтегральні рiвняння 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Методи математичної фізики 32 32 2:2 Залік
Оптика 48 64 3:4 Іспит
Теоретична механіка i основи механіки суцільних середовищ 32 16 2:1 Залік
Фізичний практикум з оптики 48 0:3 Залік
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Логіка 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атомна фізика 32 32 2:2 Іспит
Електродинаміка 32 32 2:2 Залік
Методи математичної фізики 48 16 3:1 Іспит
Теорiя iмовiрностей і математична статистика 8 8 0,5:0,5 Залік
Теоретична механіка i основи механіки суцільних середовищ 32 32 2:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням 6 10 0,4:0,6 Іспит
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Основи педагогіки і психології 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вступ до проблеми багатьох тіл
Обчислювальна фізика
16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електродинаміка 32 32 2:2 Іспит
Квантова механіка 48 32 3:2 Залік
Методика викладання фізики 16 32 1:2 Іспит
Основи сучасної електроніки 32 32 2:2 Іспит
Фізичний практикум з ядерної фізики 32 0:2 Залік
Ядерна фiзика 32 32 2:2 Іспит
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Диференціальна геометрія і векторний аналіз
Метод функціонала густини
16 16 1:1 Залік
Техніка і методи спектрального аналізу 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова електроніка і нелінійна оптика 24 12 1,5:0,8 Іспит
Квантова механіка 24 24 1,5:1,5 Іспит
Основи охорони праці 12 12 0,8:0,8 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 36 24 2,3:1,5 Залік
Фізичне матеріалознавство 12 12 0,8:0,8 Іспит
Філософія 12 24 0,8:1,5 Іспит
Історія української культури 0:0 Залік
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Психологія прийняття рішень 6 6 0,4:0,4 Залік
Квантова статистична фізика 12 12 0,8:0,8 Немає
Суперсиметрія у квантовій механіці 12 12 0,8:0,8 Залік
Рентгеноструктурний аналіз 24 24 1,5:1,5 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологія 16 1:0 Залік
Загальна теорія відносності 16 1:0 Залік
Термодинаміка і статистична фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізика кластерів і наноструктурних матеріалів 32 32 2:2 Іспит
Фізика низьких температур 32 16 2:1 Залік
Фізика твердого тіла 32 16 2:1 Іспит
Фізичні методи досліджень 16 16 1:1 Залік
Рентгенографія металів 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Спектроскопія кристалів
Теорія квантових рідин
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Квантова статистична фізика
Кристалооптика
32 32 2:2 Іспит
Фізика металів 32 48 2:3 Іспит