Бродин Михайло Семенович


(30.09.1931, c. Сівка-Войнилівська Калуського р-ну Івано-Франківської обл.) Фізик, академік НАН України. З 1987 директор Інституту фізики (м.Київ). Доктор фіз.-мат. наук, професор. З 2006 почесний директор Інституту фізики НАН України, завідувач відділом нелінійної оптики.  Наукові інтереси: низькотемпературна кристалооптика і спектроскопія кристалів; шаруваті кристали, поверхневі екситони, форми спектральних контурів і екситон-фононна взаємодія; спектроскопія поляритонів; напівпровідникові лазери; нелінійна оптика: двофотонні збудження напівпровідників, оптична бістабільність, генерація гармонік, модові взаємодії; фотоакустична спектроскопія матеріалів електронної техніки. Понад 400 наукових праць. Ленінська премія у галузі науки і техніки (1966), медаль За доблесну працю (1970), орден Знак пошани (1981), Державна премія СРСР у галузі науки (1982), орден Жовтневої революції (1985), Державна премія України у галузі науки і техніки (1994), премія НАН України імені К.Д.Синельнікова (1998), Заслужений діяч науки і техніки України (1992), орден За заслуги ІІІ ст.(1999), медаль ім. С.І. Вавілова (2000). Почесний доктор Львівського університету (2000).