Дутчак Ярослав Йосипович

Народився 14.10.1933 в селі Гаї Смоленські Бродівського району Львівської області – помер 08.02.1988 в місті Львові. Видатний фізик, кандидат фізико-математичних наук (К вопросу о структуре и физических свойствах некоторых металлических жидкостей, 1962), доцент (1963), доктор фізико-математичних наук (Некоторые результаты исследований по физике жидких металлов и тонких пленок, 1967, Баку), професор (1968).

У 1956 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Упродовж 1956-1962 років – асистент, у 1962-1963 роках – доцент, впродовж 1963-1988 років ініціатор створення та завідувач кафедри рентгенометалофізики Львівського державного університету імені Івана Франка, автор 409 наукових праць, у тому числі ­ 4 монографій, 3 підручників, 10 посібників. Керівник 2 докторських і 50 кандатських дисертацій.

Був членом координаційних рад при АН УРСР і Мінвузу України з фізики рідкого стану, протягом 10 років очолював Спеціалізовану раду з захисту кандидатських і докторських дисертацій, був членом і головою оргкомітетів конференцій, відповідальним редактором журналу “Вісник Львівського університету, серія «Фізична». За цикл робіт “Експериментальні та теоретичні дослідження з фізики рідких металів” йому присвоєно державну премію України в галузі науки і техніки (1983).

Наукові інтереси: дослідження структури рідких металів, рідких кристалів та фізика тонких плівок. Започаткував наукові напрями з рентгенівської спектроскопії, дослідження структури і фізичних властивостей рідких металів, динаміки кристалічної гратки; розробив методики рентгенографії, електронної і растрової мікроскопії.