Королишин Андрій Володимирович

Народився 15.06.1965 у місті Львові. Фізик, кандидат фізико-математичних наук (Структура розплавлених проміжних фаз з різною шириною області гомогенності (Cu-In, Ni-In, Fe-Ge, Bi-Te, Bi-Tl, Pb-Te), 1997), доцент (2010).

Закінчив фізичний факультет у 1987. Працював інженером Науково-дослідного інституту матеріалів (1987-1991). У 1990-1992 роках навчався в аспірантурі. У період з 1992 до 2000 р. працював на посадах молодшого наукового та наукового співробітника НДЧ Львівського університету.  З 2000 до 2003 р. – асистент, а з 2003 р. – доцент кафедри фізики металів фізичного факультету. Заступник декана фізичного факультету (2009-2018)

Наукові інтереси: структура і фізичних властивості речовин в рідкому та аморфних станах. Автор понад 30 друкованих праць, присвячених дослідженню розплавів інтерметалічних сполук та аморфних металічних сплавів.