Лубченко Андрій Федорович

(27.10.1921, хутір Ломаківський Миргородського р-ну Полтавської обл. — 26.11.1977, м.Київ) Фізик-теоретик, доктор фіз.-мат. наук, професор. Завідувач відділу Інституту теоретичної фізики АН УРСР (1966-1971). 1971-1977 — в Інституті ядерних досліджень АН УРСР створив відділ радіаційної фізики. Наукові праці стосуються фізики твердого тіла, теорії оптичних спектрів домішкових молекулярних кристалів. Розрахунки дисперсії та спектрів поглинання і люмінесценції твердих розчинів молекулярних кристалів, квантова теорія оптичних властивостей твердих тіл, теоретичні дослідження резонансного випромінювання, поглинання та розсіювання гамма квантів ядрами ідеальних та неідеальних кристалів, дослідження температурного генезису безфононних смуг в оптичних спектрах. Лауреат Ленінської премії (1966).