Луців Роман Васильович

(23.10.1937, м. Львiв — 12.06.2012, м. Львів) Фізик, професор. 1970-74 — проректор з навчальної роботи, 1995-97- заступник декана з наукової роботи фізичного факультету, з 1997 завідувач кафедри радіоелектронного матеріалознавства Львівського університету. Наукові інтереси: технологія та дослідження властивостей вузькощілинних напівпровідникових твердих розчинів халькогенідів ртуті; експериментальні дослідження сильнокорельованих електронних систем, у тому числі сполуки з проміжною валентністю; теоретичне та експериментальне дослідження електронних та магнітних властивостей високотемпературних надпровідникових матеріалів. Близько 400 наукових праць, 25 авторських свідоцтв, 2 патенти на винахід. Медаль “Винахідник СРСР” (1982), Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1984). Заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка (2004).