Мудрий Степан Іванович

Народився 17.04 1949 в селі Солонка Пустомитівського району Львівської області. Фізик, кандидат фізико-мат. наук (“Ближний порядок и характер межатомного взаимодействия в некоторых бинарных и тройных расплавах на основе таллия”, 1979), доцент (1989), доктор фізико-математичних наук (Ближній порядок та неідеальність металічних розплавів, 1998), професор (2004). Завідувач кафедри фізики металів Львіського національного університету ім. І.Франка.

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (1971), аспірантуру (1978). У 1973–1975 інженер науково-дослідного сектору, в 1979–89 р. – асистент, 1989–1999 р. – доцент кафедри рентгенометалофізики, з 1999 р професор кафедри фізики металів ЛНУ ім. І.Франка, з 2014 р. очолив дану кафедру.

Наукові інтереси: структура аморфних метал. розплавів і рідинно-тв. нано-композитних систем. Ним вперше вивчено структуру ближнього порядку ряду подвійних систем, які є цікавими з фундаментальної і практичної точок зору. З них особливої уваги заслуговують роботи по вивченню структури систем, що не змішуються в рідкому стані, евтектичних розплавів і рідких інтерметалічних фаз. Встановлено закономірності формування ближнього порядку в подвійних системах з різною природою компонент та типом діаграми фазової рівноваги. Досліджено ступінь кореляції структурних параметрів з термодинамічними даними. Розвинуто моделі мікронеоднорідної будови металічних розплавів з феромагнітними компонентами від прикладеного магнітного поля. Досліджуються особливості кристалізації розплавів, будова аморфних металічних сплавів та рідинно-твердих композитних систем.

Автор 463 наукових праць. Керівник 7 кандидатських дисертацй Академік Академії Вищої Школи, заслужений професор Львівського університету (2014), нагороджений Нагрудним знаком «Петро Могила» (2010).