Мудрий Степан Іванович

Посада: завідувач кафедри
кафедри фізики металів
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Телефон (робочий): (032) 2394594
Електронна пошта: stepan.mudryy@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua
Профіль ORCID: orcid.org
Профіль у Scopus: www.scopus.com
Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

 • Структура та фізичні властивості металічних розплавів.
 • Структура аморфних металічних шарів.
 • Структура та властивості нанокомпозитних систем.

Навчальні дисципліни

Публікації

Публікації за останні 5 років

 1. Ivashchyshyn F. Astronomy. Properties and promising practical application of supramolecular ensemble, synthesized in GaSe(-cyclodextrin(FeSO4)) system. Effect of architecture hierarchy. // Grygorchak I., Venhryn B., Mudry S., Kulyk Yu. // 2017. Slovak international scientific journal № 10 (10). Astronomy 3.
 2. Мудрий C.I. Впив малих концентрацій нікелю на поверхневий натяг та густину індію // Литвин М.А.// 2017. УФЖ Т.62, №2. С.118-122

 3. Bushkova V.S. Impedance spectroscopy of NiCrxFe2-xO4 polycrystaline ferrite. // Mudry S.I., Ostafiychuk B.K., Shtablavyi I.I.// 2017. Journal of Physical Studies. Vol.21.No.1/2. -1701 (9 p.)

 4. Галущак М.О. Термодинамічні властивості твердих розчинів PbSnAgTe. // Горічок І.В., Семко Т.О., Мудрий C.I. , Оптасюк С.В., Дзумдзей Р.О.// 2017. Фізика і хімія твердого тіла, т.18, №2. С.211-214

 5. Горічок І.В. Технологічні аспекти отримання термоелектричного PbTe. // Ліщинський І.М., Мудрий С.І., Оберемок О.С., Семко Т.О., Хацевич І.М., Матківський О.М., Матеїк Г.Д., Дзумедзей Р.О. // 2017. SEMST-2017. Т.14, №3. С.53-54

 6. Yakymovych A.S. Influence of Antimony on Structure and Physical Properties of Tin // Mudry S.I., . Plevachuk Yu., Sklyarchuk V., Sidorov V.// Xjenza Online – Journal of The Malta Chamber of Scientists. P.4

 7. Mudry S.I. Structural transformations and thermal expansion in aluminium alloys of the Al-Ni-Zr and Al-Ni-Hf systems // Shved O.V.// 2016 Materials Science. V.52. 2. С.227-232

 8. Mudry S.I. The relation between structure changes and thevrual expansion in lignib inolium // Shtablavyi I., Lyudkevych U.// 2016. Physics and Chemistry of Liquids p.1-10

 9. Yakymovych A. Herbert Ipser Effect of nano Co reinforcemtnts on the structure of the Sn-3.0. Ag-0.5Cu solder in liquid and after reflow solid states // Mudry S.I., Shtablavyi I.// 2016. Materials Chemistry and Physics V.181, 15 September. P. 470-475.

 10. Plevachuk Yu. Liquid Cj-Sn alloys ft high temperatures: structure and physical properties // Sklyarchuk V., Shtablavyi I., Mudry S., Jurgen Brillo, Hidekazu Kobatake, Yakymovych A., Furtauer S., Skolyszewska-Kuhberger B., Richter K.W., Ipser H.//2016. Physics and Chemistry of Liquids. Vol.54, N.3-4. P.440-453

 11. Mudry S.I. The relation between structure changes and thermal expansion in liquid indium // Shtablavyi I., Lyudkevych U. // 2016. Physics and Chemistry of Liquids.

 12. Mudry S.I. Influence of nickel on the structure jf Al0.878 Si0.122 liquid eutectic. // Shtablavyi I., KulykYu., Talako T.L., Letsko A.I. // 2016. Material Science,Vjl.51, No.4, January. P.583-588

 13. Lytvyn M. The effect of small additions of Co on the density and surface properties of liquid tin. // Mudry S.I., Shcherba I. // 2016. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technika IX. P. 119-124

 14. Мудрий C.I. Термодинамічні властивості легованого срібла плюмбум телурид. // Лоп’янко М.А., Оптанасюк С.В., Семко Т.О., Люба Т.С., Матеїк Г.Д., Горічок І.В., Яворський Я.С. // 2016. ФХТТ. Т.17. №2. С.188-192

 15. Горічок І.В. Синтез і термодинамічні властивості твердих розчинів PbTe-SnTe. // Никируй Л.І., Галущак М.О., Мудрий С.І., Семко Т.О., Межиловська Л.Й., Галата І., Юрчишин Л.Д. // 2016. Фізика і хімія твердого тіла, т.17, №4. С.570-574

 16. Галущак М.О. Фазовий склад і термоелектричні властивості матеріалів у системі Pb-Ag-Te. // Мудрий С.І., Лоп’янко М.А., Оптасюк С.В., Семко Т.О., Никируй Л.І., Горічок І.В. // 2016. Термоелектрика, №3. С.24-30

Біографія

Народився 17.04 1949, с. Солонка Пустомитівського району Львівської області.

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1971), доктор фіз..-мат. наук (1999, фізика металів), професор (2004), заслужений професор Львівського університету (2014).

Опублікував 5 навчальних посібників та монографій, понад 200 статей у міжнародних наукових журналах і понад 200 тез і статей у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Керівник 9 захищених кандидатських дисертацій.

 • Член редколегії міжнародного журналу “Melts”;
 • Член експертної ради “Фізико-технічні проблеми матеріалознавства” при МОН України;
 • Член оргкомітетів міжнародних наукових конференцій з фізики невпорядкованих систем;
 • Член спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій у Львівському та Прикарпатському національних університетах

Детальна інформація у pdf-форматі

Нагороди

Нагрудний знак «Петро Могила»

Почесне звання  «Заслужений діяч науки і техніки України»

Методичні матеріали

Лекції з курсу “Актуальні проблеми фізики конденсованого стану” (Фізика та астрономія)

Лекції з курсу “Сучасні технології – анл.” (Фізика та астрономія)

Розклад