Франів Андрій Васильович

(08.V.1951, м.Копейськ Челябінської обл. – 08.VI.2020, м. Львів).

У 1968 році закінчив середню школу в селі Золотий Потік, що на Тернопільщині. 1968-1974р. – студент фізичного факультету Львівського державного університету. 1974-1976 рр. – військова служба. 1976–84 механік гелієвої станції фізичного факультету,  1984–88 старший науковий співробітник, 1988–89 асистент,  1989-2005 доцент, з 2006 професор кафедри експе­риментальної фізики Львівського університету.

У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Спектральні дослідження динаміки екситонів в шаруватих кристалах”.

У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему “Спектроскопія електронних, екситонних та фононних збуджень в йодидах металів третьої групи”.

Обирався головою профспілкової організації фізичного факультету (2003-2008).

Організував лазерну лабораторію, підготував 1 кандидата фізико-математичних наук. Він автор понад 250 публікацій, в т.ч.  двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України – “Вступ до фізики і техніки низьких температур” та “Збірник задач з атомної фізики”.

Наукові інтереси: експери­ментальні дослідження електрон-екситон-фононної взаємодії в шаруватих сполуках галогенідів індію і талію. Здійснює керівництво науковими держбюджетними темами.

Як викладач – розробив і читав лекційні курси «Фізика і техніка низьких температур», «Фізика газових і напівпровідникових лазерів», «Лазерна спектроскопія».


Науковий семінар присвячений 70-річчю від дня народження Андрія Васильовича Франіва (14 червня 2021 року)