Крочук Ананій Савич

(03.VI.1934, с. Бруховичі Ковельського р-ну Волин. обл. – 11.IV.2006, м. Львів) –  фізик, канд. фіз.-мат. наук (Экспериментальные исследования экситонов в кристаллах фенантрена и хлористой меди, 1967), доц. (1968), проф. (1991). Закінчив фіз. ф-т Львівського ун-ту (1956), аспірантуру (1962).  У 1956–57 лаборант, 1957–59, 1962–67 асистент, 1968–88 доцент, 1989–2006 проф. кафедри експериментальної фізики, 1977–90 декан фіз. ф-ту, 1992–2000 наук. керівник відділу низьких температур та кріотехніки Львівського університету.  Наукові інтереси: дослідження оптичних властивостей твердих тіл, екситон-фононної взаємодії, диси­пації енергії екситонного збудження в напівпровідникових кристалах та в кристалах орган. сполук, процесів дефектоутворення в широкозонних ді­елект­ричних кристалах, енергетичні  стани 3d-іонів у напівпровідниках AIIBVI хло­ристої міді. Керівник 9 канд. дисертацій. Автор 105 наук. праць. Відмінник народної освіти УРСР (1981). Заслужений професор Львівського університету (2004).


Науковий семінар «Оптика та спектроскопія конденсованих систем» присвячений 85-річчю від дня народження професора Крочука Ананія Савича (28 листопада 2019 р.)