Теоретична механіка (014.08 Середня освіта. Фізика. ОП Середня освіта (Фізика))

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Стецко М. М.ФзО-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзО-31

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб навчити студентів розв’язувати механічні задачі за допомогою ньютонівського, лаґранжевого і гамільтонового формалізму теоретичної механіки. У курсі подається необхідний теоретичний матеріал, який застосовується до конкретних задач на практичних заняттях. Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох блоків:

  1. Ньютонівський формалізм механіки.
  2. Лаґранжевий формалізм механіки.
  3. Гамільтоновий формалізм механіки.
  4. Малі коливання.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Теоретична механіка» є ознайомлення студентів із теоретичним описом механічних процесів, а також із різними математичними методами, що дозволяють їх досліджувати.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін загальної фізики та вищої математики. Насамперед з механіки, математичного аналізу, аналітичної геометрії, диференціальних рівнянь.

Рекомендована література

Базова:

  1. Гаральд Іро. Класична Механіка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999, 464с.
  2. Бар’яхтар, І. В. Бар’яхтар, Л. П. Гермаш, С. О. Довгий. Механіка. К.: “Наукова Думка”, 2011, 352с.
  1. Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо.. Л.: ЛНУ імені Івана Франка”, 2011, 68 с.

Допоміжна:

  1. А. М. Федорченко. Теоретична механіка. Київ: “Вища школа”, 1975, 516 с.

Інформаційні ресурси

1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус