Теоретична механіка (Середня освіта. Фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Стецко М. М.ФзО-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзО-31Кузьмак А. Р.

Опис навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів із теоретичним описом механічних процесів, а також із різними математичними методами, що дозволяють їх досліджувати.

Завдання: ознайомитися із ньютонівським, лаґранжевим і гамільтоновим формулюванням опису механічних явищ. Отримати і проаналізувати рівняння руху механічних систем. Отримати рівняння руху для малих коливання математичного маятника під дією зовнішніх сил.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: теоретичні методи дослідження поведінки механічних систем
вміти: застосовувати теоретичні методи до опису поведінки механічних систем.

Рекомендована література

Базова
1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Механика. М.: Наука, 1988, 215 с.
2. А. Ю. Глауберман, М. Т. Сеньків. Теоретична механіка. Львів, 1960, 220 с.
3. А. М. Федорченко. Теоретична механіка. Київ: Вища школа, 1975, 516 с.
4. Д.тер Хаар. Основи гамильтоновой механики. М.: Наука, 1975, 223 с.
5. Н. Н. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. М.: Наука, 1975, 574 с.
6. М. А. Айзерман. Классическая механика. М.: Наука, 1974, 367 с.
7. Ю. Г. Павленко. Лекции по теоретической механике. М.: Изд. МГУ, 1991, 336с.
8. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Гидродинамика. М.: Наука, 1986, 730с.
9. Гаральд Іро. Класична Механіка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999, 464с.
10. Бар’яхтар, І. В. Бар’яхтар, Л. П. Гермаш, С. О. Довгий. Механіка. К.: Наукова Думка, 2011, 352с.
11. Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо.  Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011, 68 с.

Допоміжна
1. Г. Голдстейн. Классическая механика. М.: Наука, 1975, 415 с.
2. В. И. Арнольд, Математические методы классической механіки. М.: Наука, 1979, 432с.
3. J. V. Jose, E. J. Saletan, Classical Dynamics: a contemporary approach, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998.

Інформаційні ресурси

1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус