Кафедра теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Адреса:
вул. Драгоманова, 12
Львів, 79005, Україна


Кафедру теоретичної фізики засновано у 1872 році. До відомих представників наукової школи належать: Маріан Смолуховський, Станіслав Лорія, Леопольд Інфельд, Войцех Рубінович, Василь Міліянчук, Абба Глауберман, Самуїл Каплан, Ігор Юхновський, Михайло Сеньків, Роман Ґайда, Ігор Стасюк, Лаврентій Блажиєвський, Іван Вакарчук, Володимир Ткачук.

На даний час кафедра теоретичної фізики проводить дослідження за такими науковими напрямами: квантова інформація, квантові комп’ютери та програмування, квантова статистична фізика, фізичні системи в квантованому просторі, суперсиметрія в квантовій механіці, класичні неоднорідні системи, історія і філософія науки, міждисципланарні дослідження.

Кафедра є організатором щорічної наукової конференції “Різдвяні дискусії” (січень) та Міжнародного семінару з сучасних проблем фізики (Зелена Ґура (Польща) – Львів). Має зв’язки з науковцями Польщі, Бельгії, Австрії, Словаччини, Франції, Індії.

Детальніше про кафедру

Перспективний план розвитку кафедри на 2019-2024 рр.

У період 2003–2017 рр. працівники кафедри опублікували понад 300 статей; 4 підручники, 4 посібники та 4 монографії. Повну бібліографію від 1872 року можна переглянути тут.

Семінари кафедри (2017-2022)

Спільні семінари кафедри і SoftServe

Співробітники

завідувач кафедриТКАЧУК Володимир Михайловичзавідувач кафедри
професорГНАТЕНКО Христина Павлівнапрофесор
професорРОВЕНЧАК Андрій Адамовичпрофесор
доцентГРИГОРЧАК Орест Івановичдоцент
доцентКУЗЬМАК Андрій Романовичдоцент
доцентПАСТУХОВ Володимир Степановичдоцент
доцентСАМАР Микола Івановичдоцент
доцентСТЕЦКО Микола Миколайовичдоцент
асистентКРИНИЦЬКИЙ Юрій Степановичасистент
інженер 1 категоріїКІКТЄВА Олена Юліанівнаінженер 1 категорії
аспірантКОЛЕСНИК Ростислав Олеговичаспірант
аспірантКРИЖОВА Анастасія Вікторівнааспірант
аспірантСОБКО Богдана Юріївнааспірант
аспірантСУСУЛОВСЬКА Наталія Андріївнааспірант
аспірантТАТАРИН Михайло Богдановичаспірант
аспірантТИМИК Святослав Миколайовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розклад



Методичні матеріали

Перелік дисциплін та тем для дистанційного навчання на період з 12 березня по 3 квітня 2020 р. (кафедра теоретичної фізики)

Перелік дисциплін та тем для дистанційного навчання на період з 06 квітня по 24 квітня 2020 р. (кафедра теоретичної фізики)

Перелік дисциплін та тем для дистанційного навчання на період з 27 квітня по 11 травня 2020 р. (кафедра теоретичної фізики)

Перелік дисциплін та тем для дистанційного навчання на період з 12 травня 2020 р. до кінця весняного семестру (кафедра теоретичної фізики)


Математичні дисципліни
Загальні фізичні дисципліни
Спеціальні фізичні дисципліни
Дисципліни для механіко-математичного та філософського факультетів



Математичні дисципліни:



Загальні фізичні дисципліни:



Спеціальні дисципліни:




Дисципліни для механіко-математичного та філософського факультетів:


Дослідження

Статті

Основні наукові результати

Досліджено різноманітні фізичні системи у квантованому просторі. Знайдено точно розв’язувані задачі в такому просторі. Для атома водню знайдено поправки до енергетичних рівнів, зумовлені квантуванням простору, та оцінено верхню межу кванта довжини. Досліджено мікроскопічну чорну діру за наявності узагальненого співвідношення невизначеностей з мінімальними довжиною та імпульсом.

Розглянуто квантово-механічні задачі для частинок з масою, залежною від координат. На цей випадок узагальнено метод факторизації для знаходження точних розв’язків стаціонарного рівняння Шредингера. Розв’язано проблему впорядкування маси оператора імпульсу в кінетичній енергії.

Дослідження в області квантової інформації, які проводять на кафедрі, стосуються квантової брахістохрони для спінових систем. Запропоновано спосіб побудови квантових логічних елементів на основі двох спінів, які можна реалізувати на експерименті.

Запропоновано квантово-статистичний опис взаємодіючих бозе-систем в широко¬темпе-ратурній області. Розраховані за допомогою цього підходу термодинамічні і структурні функції рідкого гелію-4 добре узгоджуються з відповідними експериментальними даними.

Запропоновано нові підходи до розрахунку спектрів елементарних збуджень бозонних систем. Уведено нові моделі дробових статистик для опису еніонів та слабковзаємодіючих бозе-систем.

В межах міждисциплінарних досліджень отримано низку нових результатів у задачі про розбиття натуральних чисел, зокрема щодо обмежених плоских розбиттів. На підставі аналогії між розподілом Бозе та рангово-частотними розподілами запропоновано новий підхід до класифікації складних систем.

Напрямки досліджень

Квантова статистична фізика

 • Квантові рідини
 • Слабковзаємодіючі системи бозонів
 • Дробові статистики

Фізичні системи в квантованому просторі

 • Одночастинкові класичні та квантові системи у просторі з деформованою алґеброю Гайзенберґа
 • Квантові системи з масою частинок, залежною від координат
 • Багаточастинкові задачі
 • Принцип еквівалентності
 • Релятивістські системи
 • Симетрії: перетворення Ґалілея і Лоренца
 • Чорні діри

Суперсиметрія в квантовій механіці

 • Точно- і квазіточнорозв’язувані задачі
 • Квантовомеханічні системи, в яких проявляється суперсиметрія
 • Квантові системи з масою частинок, залежною від координат
 • Квантовомеханічна аналогія і суперсиметрія в хвилеводах

Квантова інформація

 • Квантова брахістохрона
 • Генерування квантових станів
 • Квантові топологічні фази
 • Заплутаність квантових станів

Інші напрямки

 • Класичні неоднорідні системи
 • Слаборелятивістська статистична механіка
 • Потенціальні моделі адронів
 • Історія і філософія науки
 • Міждисциплінарні дослідження

Cемінар за матеріалами дисертації Михайла Татарина

19.11.2022 | 08:57

У четвер, 24 листопада о 16:30 в ауд. №10  (вул. Драгоманова, 12) відбудеться семінар за матеріалами дисертації Михайла Татарина на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.02 — теоретична фізика,  на тему: “Термодинамiка чорних дір iз нелінійними матерiальними полями”. Наук. керівник: Микола Стецко (доцент кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука).

Читати »

Теми курсових робіт для студентів III курсу кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука

04.11.2022 | 18:43

Модифікована ньютонівська динаміка і темна матерія.

Керівник:                                                               проф. Ткачук В. М.
Виконує:

Топологічні ефекти у конденсованій матерії

Керівник:                                                               проф. Держко О. В.
Виконує:

Моделювання рівняння стану двовимірної системи методом молекулярної динаміки.

Керівник:                                                               проф. Ровенчак А. А.
Виконує:

Дослідження властивостей графів на квантовому комп’ютері

Керівник:                                                               проф. Гнатенко Х. П.
Виконує:

Томографія квантового стану та її використання у прикладних задачах

Керівник:                                                               доц. Гнатенко Х. П.
Виконує:

Дослідження властивостей класичних систем з врахуванням квантованості простору на планківських масштабах

Керівник:                                                               доц. Гнатенко Х. П.
Виконує:

Сили Казимира у конденсованих середовищах

Керівник:                                                               доц. Пастухов В. С.
Виконує:

Квантові краплі

Керівник:                                                               доц. Пастухов В. С.
Виконує:

Підхід квантово-механічного імпедансу у...

Читати »

Христина Гнатенко: освітня програма “Квантові комп’ютери та квантове програмування”- IT марафон 2022

03.08.2022 | 18:50

Шановні абітурієнти та вступники до магістратури, запрошуємо на навчання за освітньою програмою “Квантові комп’ютери та квантове програмування”, 104 Фізика та астрономія, фізичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка!
Вас чекає:

програмування як на класичних комп’ютерах (Python, C++), так і на квантових комп’ютерах компанії IBM (навчальні програми курсів розроблені у співпраці з ІТ-компанією SoftServe);
захоплюючі наукові дослідження в галузі квантової інформації та квантового програмування;
стажування в IT компаніях.

БЮДЖЕТНІ місця (у 2022 році 24 БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ).– Ліцензійний обсяг – 30 студентів.
Вартість навчання на...

Читати »

Квантові комп’ютери та квантове програмування (відео від кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука)

25.06.2022 | 13:50

Про наукові дослідження співробітників кафедри теоретичної фізики імені проф. Івана Вакарчука від планківських масштабів до масштабів Всесвіту, першу в Україні бакалаврську освітню програму “Квантові комп’ютери та квантове програмування” слухайте від завідувача кафедри проф. Ткачука В. М. та доц. Гнатенко Х. П.

Читати »