Кафедра теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Адреса:
вул. Драгоманова, 12
Львів, 79005, Україна


Кафедру теоретичної фізики засновано у 1872 році. До відомих представників наукової школи належать: Маріан Смолуховський, Станіслав Лорія, Леопольд Інфельд, Войцех Рубінович, Василь Міліянчук, Абба Глауберман, Самуїл Каплан, Ігор Юхновський, Михайло Сеньків, Роман Ґайда, Ігор Стасюк, Лаврентій Блажиєвський, Іван Вакарчук, Володимир Ткачук.

На даний час кафедра теоретичної фізики проводить дослідження за такими науковими напрямами: квантова інформація, квантові комп’ютери та програмування, квантова статистична фізика, фізичні системи в квантованому просторі, суперсиметрія в квантовій механіці, класичні неоднорідні системи, історія і філософія науки, міждисципланарні дослідження.

Кафедра є організатором щорічної наукової конференції “Різдвяні дискусії” (січень) та Міжнародного семінару з сучасних проблем фізики (Зелена Ґура (Польща) – Львів). Має зв’язки з науковцями Польщі, Бельгії, Австрії, Словаччини, Франції, Індії.

Детальніше про кафедру

Перспективний план розвитку кафедри на 2019-2024 рр.

У період 2003–2017 рр. працівники кафедри опублікували понад 300 статей; 4 підручники, 4 посібники та 4 монографії. Повну бібліографію від 1872 року можна переглянути тут.

Семінари кафедри (2017-2022)

Спільні семінари кафедри і SoftServe

Співробітники

завідувач кафедриТКАЧУК Володимир Михайловичзавідувач кафедри
професорГНАТЕНКО Христина Павлівнапрофесор
професорРОВЕНЧАК Андрій Адамовичпрофесор
професор (сумісник)ЯРЕМКО Юрій Григоровичпрофесор (сумісник)
доцентГРИГОРЧАК Орест Івановичдоцент
доцент (сумісник)ІГНАТЮК Василь Васильовичдоцент (сумісник)
доцентКУЗЬМАК Андрій Романовичдоцент
доцентПАСТУХОВ Володимир Степановичдоцент
доцентПОНЕДІЛОК Григорій Володимировичдоцент
доцентСАМАР Микола Івановичдоцент
доцентСТЕЦКО Микола Миколайовичдоцент
асистентКРИНИЦЬКИЙ Юрій Степановичасистент
молодший науковий співробітникСОБКО Богдана Юріївнамолодший науковий співробітник
інженер 1 категоріїКІКТЄВА Олена Юліанівнаінженер 1 категорії
старший лаборантЗВІР Марія Ярославівнастарший лаборант
аспірантГНАТЕНКО Богдан Павловичаспірант
аспірантГУСЄВ Микола Вікторовичаспірант
аспірантКОЛЕСНИК Ростислав Олеговичаспірант
аспірантКРИЖОВА Анастасія Вікторівнааспірант
аспірантПОЛКАНОВ Василь Вячеславовичаспірант
аспірантСУСУЛОВСЬКА Наталія Андріївнааспірант
аспірантТИМИК Святослав Миколайовичаспірант
аспірантТОННЕ Михайло Павловичаспірант
аспірантХЛОПУК Ілля Олександровичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Математичні дисципліни:


Фізичні дисципліни (бакалаври):


Фізичні дисципліни (маґістри):


 • Суперсиметрія в квантовій механіці
  В. М. Ткачук, Суперсиметрія в квантовій механіці (Текст лекцій) Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1993. 67 стор.
  pdf (18 Mb)   djvu (3 Mb)
 • Операторні методи теоретичної фізики
  Л. Ф. Блажиєвський, Операторні методи квантової теорії. Львів: ЛДУ, 1993. 64 стор.

Дослідження

Статті

Основні наукові результати

Досліджено різноманітні фізичні системи у квантованому просторі. Знайдено точно розв’язувані задачі в такому просторі. Для атома водню знайдено поправки до енергетичних рівнів, зумовлені квантуванням простору, та оцінено верхню межу кванта довжини. Досліджено мікроскопічну чорну діру за наявності узагальненого співвідношення невизначеностей з мінімальними довжиною та імпульсом.

Розглянуто квантово-механічні задачі для частинок з масою, залежною від координат. На цей випадок узагальнено метод факторизації для знаходження точних розв’язків стаціонарного рівняння Шредингера. Розв’язано проблему впорядкування маси оператора імпульсу в кінетичній енергії.

Дослідження в області квантової інформації, які проводять на кафедрі, стосуються квантової брахістохрони для спінових систем. Запропоновано спосіб побудови квантових логічних елементів на основі двох спінів, які можна реалізувати на експерименті.

Запропоновано квантово-статистичний опис взаємодіючих бозе-систем в широко¬темпе-ратурній області. Розраховані за допомогою цього підходу термодинамічні і структурні функції рідкого гелію-4 добре узгоджуються з відповідними експериментальними даними.

Запропоновано нові підходи до розрахунку спектрів елементарних збуджень бозонних систем. Уведено нові моделі дробових статистик для опису еніонів та слабковзаємодіючих бозе-систем.

В межах міждисциплінарних досліджень отримано низку нових результатів у задачі про розбиття натуральних чисел, зокрема щодо обмежених плоских розбиттів. На підставі аналогії між розподілом Бозе та рангово-частотними розподілами запропоновано новий підхід до класифікації складних систем.

Напрямки досліджень

Квантова статистична фізика

 • Квантові рідини
 • Слабковзаємодіючі системи бозонів
 • Дробові статистики

Фізичні системи в квантованому просторі

 • Одночастинкові класичні та квантові системи у просторі з деформованою алґеброю Гайзенберґа
 • Квантові системи з масою частинок, залежною від координат
 • Багаточастинкові задачі
 • Принцип еквівалентності
 • Релятивістські системи
 • Симетрії: перетворення Ґалілея і Лоренца
 • Чорні діри

Суперсиметрія в квантовій механіці

 • Точно- і квазіточнорозв’язувані задачі
 • Квантовомеханічні системи, в яких проявляється суперсиметрія
 • Квантові системи з масою частинок, залежною від координат
 • Квантовомеханічна аналогія і суперсиметрія в хвилеводах

Квантова інформація

 • Квантова брахістохрона
 • Генерування квантових станів
 • Квантові топологічні фази
 • Заплутаність квантових станів

Інші напрямки

 • Класичні неоднорідні системи
 • Слаборелятивістська статистична механіка
 • Потенціальні моделі адронів
 • Історія і філософія науки
 • Міждисциплінарні дослідження

Відкрита лекція доцента кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Самара Миколи Івановича

06.05.2023 | 14:30

Четвер, 11.05.2023 р., 3 пара (11:50–13:10)
Група: ФзІ-21
Дисципліна: “Теоретична механіка”.
Тема лекції: “Рух твердого тіла”.
Лектор: доц. Самар М. І.
Посилання на лекцію

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Кузьмака Андрія Романовича

05.05.2023 | 10:55

Середа, 10.05.2023 р., 2 пара (10:10–11:30)
Група: ФзІм-11
Дисципліна: “Квантово-механічні аспекти астрофізики”.
Тема лекції: “Термоядерні реакції в зорях. Перехід Хойла”.
Лектор: доц. Кузьмак А. Р.
Посилання на лекцію

Читати »

Відкрита лекція завідувача кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Ткачука Володимира Михайловича

02.05.2023 | 23:07

Понеділок, 08.05.2023 р. , 1 пара (08:30–09:50)
Група: ФзК-31
Дисципліна: “Квантова механіка”.
Тема лекції: “Зміна середніх значень фізичних величин з часом”.
Лектор: проф. Ткачук В. М.
Посилання на лекцію

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Григорчака Ореста Івановича

01.05.2023 | 09:42

У четвер 04.05.2023 р. на 3 парі (11.50-13.10) відбудеться відкрита лекція доцента кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Григорчака Ореста Івановича з курсу “Алгоритми і архітектура даних” для студентів-бакалаврів першого року навчання.
Тема лекції: “Алгоритми побудови фракталів та систем Ліндермаєра. Мови і граматики”.
Запрошуються всі бажаючі!
Посилання на лекцію: http://surl.li/gstrp

Читати »