Актуальні проблеми квантової механіки (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Стецко М. М.ФзІм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ФзІм-21доцент Стецко М. М.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Актуальні проблеми квантової механіки» присвячена вивченню деяких топологічних ефектів у фізиці квантової матерії.

Метою даної дисципліни є одержання студентами базових знань про топологічні фази конденсованого стану.

Завданням курсу є формування в студентів базових знань про квабіти і логічні операції на основі топологічних станів квантових систем.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: теорію трьох моделей Кітаєва і моделей Галдейна та Кейне-Меле;

вміти: застосовувати освоєні техніки до інших задач.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань квантової механіки.

Рекомендована література

Базова:

  1. Marra, Majorana nanowires for topological quantum computation: A turorial. ArXiv:2206.14828.
  2. Kitaev, Annals of Physics 303, 2-30 (2003).
  3. Kitaev, Annals of Physics 321, 2-111 (2006).
  4. D.M. Haldane, Physical Review Letters 61, 2015-2018 (1988).
  5. L. Kane and E.J. Mele, Physical Review Letters 95, 226801-1-4 (2005).

 

Допоміжна:

  1. Chhajed, From Ising model to Kitaev chain. An introduction to topological phase transitions. ArXiv:2009.01078.
  2. Alicea et al., Non-Abelian statistics and topological quantum information processing in 1D wire networks. Nature Physics 7, 412-417 (2011).
  3. Fulde, Electron Correlations in Molecules and Solids (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1995).

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

https://arxiv.org

Силабус:

Завантажити силабус