Аналогові та цифрові методи обробки зображень (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Чорнодольський Я. М.ФзП-31(1), ФзП-31(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФзП-31(1)доцент Чорнодольський Я. М.
ФзП-31(2)доцент Чорнодольський Я. М.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна знайомить студентів із фізичними основами сучасної техніки одержання зображень, методами опису та перетворення двомірних масивів інформації, основними програмами роботи із зображеннями. Значна увага зосереджена на їхньому використанні під час фізичних досліджень.

 

Результати навчання:

  • знати:

сучасний стан і перспективи розвитку техніки одержання зображень;

основні поняття, визначення та функціональні можливості відеосенсорів;

принципи роботи та основні характеристики відео та фотокамер;

алгоритми програм для роботи із зображеннями.

  • вміти:

застосовувати теоретичні знання на практиці;

одержувати зображення за допомогою стандартної апаратури та вводити їх у ПК;

розраховувати параметри оптичних схем відеосистем;

визначати основні параметри та характеристики відео сенсорів, порівнювати їх між собою;

використовувати Інтернет-ресурси для пошуку інформації з техніки одержання і обробки зображень.