Фізична кристалографія (Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор, ст. наук. співробітник Щерба І. Д.ФзФм-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзФм-22Присяжнюк В. І.

Опис навчальної дисципліни

Мета: Дати знання майбутнім спеціалістам про кристалічну будову та властивості матеріалів; залежність зовнішньої форми кристалів від внутрішнього розміщення частинок; симетрію кристалів, класи симетрії, види симетрії; форму кристалів, розміщення атомів в елементарній комірці; гратки Браве; взаємодію між частинками; дифракцію рентгенівських променів; формули структурної кристалографії; дефекти в кристалах; анізотропію фізичних властивостей; вирощування кристалів.

В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен

знати:

кристалографічні проекції, прості і складні елементи симетрії, додавання елементів симетрії, розміщення частинок в кристалічній гратці і взаємодію між ними, типи упаковки, фазові структурні переходи, поліморфізм, ізоморфізм, основні типи структур, тверді розчини, хімічні сполуки, гетеро сплави, залежність фізичних властивостей від розміщення частинок в елементарній комірці.

вміти:

 • Описувати зовнішню форму кристалів, будувати кристалографічні проекції граней, ребер та елементів симетрії; за елементами симетрії визначати енергію кристалу, знаходити зв’язок між експериментальними даними з дифракції рентгенівських променів з розміщенням атомів в елементарній комірці, визначити кількість частинок в елементарній комірці, їх просторове розміщення для основних структурних типів.
 • Вміти застосовувати структурні формули кристалографії для визначення фазового складу речовини, параметри кристалічної гратки, знаходити зв’язок між параметрами прямої і оберненої гратки.
 • Вміти використовувати знання структури для пояснення фізичних властивостей матеріалів.

Рекомендована література

Базова

 1. Фодчук І М., Ткач О.О. Основи кристалографії. Чернівці. 2006. -108 с.
 2. Пчелiнцев В.О. Кристалографiя, кристалохiмiя та мінералогія. Суми. 2008. -226 с.
 3. Бірюкович Л.О. Кристалографiя, кристалохiмiя та мінералогія. Підручник. Київ. 2018.-234с.

 Допоміжна

 1. Словотенко Н.О., Бакуменко І.Т.. Геометрична кристалографія. Ч.1: Навчальний посібник. ЛНУ імені Івана Франка, 2015. -96 с.
 2. Словотенко Н.О., Бакуменко І.Т.. Геометрична кристалографія. Ч.2: Навчальний посібник. ЛНУ імені Івана Франка, 2015. -88 с.
 3. Словотенко Н.О., Бакуменко І.Т.. Геометрична кристалографія. Ч.3: Навчальний посібник. ЛНУ імені Івана Франка, 2015. -56 с.

Інформаційні ресурси

 1. Кристалографічна база даних
 2. Програма «PowderCell»
 3. Програма «Diamond»
 4. Програмний пакет GASP
 5. Програмний пакет CALYPSO

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус