Кафедра фізики металів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Історія кафедри
 • Новини

Адреса: Україна, Львів, 79005, вул. Кирила і Мефодія, 8.

Кафедра фізики металів заснована у 1963 з ініціативи Дутчака Ярослава Йосиповича (1933-88). Кафедра була створена під назвою рентгеноструктурного аналізу. Через рік її перейменовано на кафедру рентгенометалофізики, а в 1999 – на кафедру фізики металів.

Кафедру очолювали: Дутчак Я.Й. (1963-1988), Миколайчук О.Г. (1988-1996), Синюшко В.Г. (1996-1998), Якібчук П.М. (1998-2014), Мудрий С.І. (з 2014)

Співробітники

завідувач кафедриМУДРИЙ Степан Івановичзавідувач кафедри
професорМИКОЛАЙЧУК Олексій Гордійовичпрофесор
професор (сумісник)ПЛЕВАЧУК Юрій Олександровичпрофесор (сумісник)
професорЩЕРБА Іван Дмитровичпрофесор
професор (сумісник)ЯКІБЧУК Петро Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентКОРОЛИШИН Андрій Володимировичдоцент
доцентШТАБЛАВИЙ Ігор Івановичдоцент
асистентБІЛИК Роман Миколайовичасистент
асистентНИКИРУЙ Юлія Семенівнаасистент
асистентПРИСЯЖНЮК Віктор Івановичасистент
головний науковий співробітникСКЛЯРЧУК Василь Михайловичголовний науковий співробітник
провідний інженерДОБРЯНСЬКА Леся Орестівнапровідний інженер
провідний інженер, асистент (сумісник)КУЛИК Юрій Орестовичпровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїОСИПЕНКО Віталій Пантелеймоновичінженер 1 категорії
інженерСОКОЛЮК Богдан Івановичінженер
старший лаборантЛУЦИК Нестор Юліановичстарший лаборант
аспірантДУФАНЕЦЬ Марта Василівнааспірант
аспірантОВСЯНИК Роман Євгеновичаспірант
аспірантОЛІЙНИК Захарій Максимовичаспірант
аспірантПЛЕЧИСТИЙ Валерій Станіславовичаспірант
аспірантТКАЧ Ольга Романівнааспірант

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Підручники, навчальні посібники

 1. High-Energy Spectroscopy of Compounds. Textbook. / Ivan Shcherba – Lviv: LNU of Lviv, 2018. –304p.
 2. Фізика кластерів і наноситем. Навчальний посібник. / С.І.Мудрий, І.І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –356с.
 3. Рентгеноструктурний аналіз у матеріалознавстві. Навчальний посібник. / С.І.Мудрий, Ю.О.Кулик, А.С.Якимович – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –226с.
 4. Молекулярна фізика. Підручник. / П.М.Якібчук, М.М.Клим – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.і Івана Франка, 2015. – 584 с.
 5. Високоенергетична спектроскопія матеріалів. Навчальний посібник. / І.Д.Щерба – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. –248с.
 6. Фізичне матеріалознавство. Навчальний посібник. / C.І.Мудрий, І.І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012, –418с.
 7. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301   «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. –2012. –19с.; Освітньо-професійна про¬грама / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. –2012. –32с.; Засоби діагностики / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. –2012. –62с.
 8. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Молекулярна фізика і термодинаміка. Навчальний посібник. / Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. П.М. Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –132с.
 9. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Оптика. Навчальний посібник. / Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський ; за ред. проф. П.М.Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. –140с.
 10. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. / П.М.Якібчук, А.В.Королишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ  ім. Івана Франка, 2009 –131с.
 11. Збірник задач з молекулярної фізики. Навчальний посібник. / Клим М. М., Якібчук П. М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –242с. (гриф МОН України)
 12. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів. Навчальний посібник. / О.О.Балицький, О.Г.Миколайчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. –62с.
 13. Молекулярна фізика. Підручник. / М.М.Клим, П.М.Якібчук – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2003, -546с.
 14. Фізика металів. Навч. посібник. / П.Якібчук Вид-во Львів. у-ту, 2000, 102 с.
 15. Рентгеноспектральний аналіз. Навч. посібник. / Й.Кавич, В.Синюшко, І.Стець, П.Гель – Київ: 1997, -154с.
 16. Фізика рентгенівських променів. Текст лекцій. / Й.Кавич – Львів: ЛДУ, 1993, -101с.
 17. Розсіювання рентгенівських променів речовиною. Навч. посібник. / Й.Кавич, О.Миколайчук – Львів: ЛДУ, 1992, -124с.
 18. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак, П.Якібчук – Київ: НМК ВО, 1991, -340с.
 19. Збірник задач з молекулярної фізики. Навч. посібник. / М.Клим, М.Комарницький, С.Мудрий – Київ: УМК ВО, 1990.-172с.
 20. Стабильность, превращения и фазовые равновесия в металлических системах. / М.Ристич, Я Дутчак, И.Щерба – Белград: САНИ, 1988, -129с.
 21. Динаміка кристалічної ґратки. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Д.Фреїк – Львів: 1987, 82 с.
 22. Рентгенодифракційні методи дослідження тонкої кристалічної структури матеріалів. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Кланічка – Львів: ЛДУ, 1985, -77с.
 23. Сучасні методи рентгенівської спектроскопії. Навч. посібник. / В.Синюшко, Й.Кавич, І.Слабковський – Львів: ЛДУ, 1981, 81с.
 24. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.2, 1980, -56с.
 25. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.1, 1979, -90с.
 26. Електронна кореляція і фізико-хімічні властивості матеріалів. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Й.Кавич, В.Синюшко –Львів: «Вища школа», 1979, -90с.
 27. Процеси старіння і окислення напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1979, -99с.
 28. Фізико-технологічні основи синтезу напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1978, -105с.
 29. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Я.Дутчак, Б.Гапчин, В.Френчко – Львів: “Вища школа”, 1977, -102с.
 30. Практикум з електронографії. Навч. посібник. / О.Миколайчук, О.Когут – Львів: 1977, -97с.
 31. Основи вчення про фази і діаграми стану. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Р.Бичківський – Львів: «Вища школа», 1976, -110с.
 32. Рентгенівський практикум. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: “Вища школа”, 1975, -92с.
 33. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: ЛДУ, 1973.

 

 

 

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • теоретичні та комп’ютерні методи у фізиці металів;
 • структура рідкометалевих систем;
 • фізика критичних явищ у рідинних системах;
 • електронна структура та властивості топологічно невпорядкованих металічних систем;
 • особливості механізмів росту, епітаксії кінетики фазових переходів у тонких плівках та інших нанорозмірних системах;
 • кластерна структура аморфних металевих сплавів;
 • радіаційно-стимульовані зміни електрофізичних властивостей полікристалічних, епітаксіальних та аморфних плівок халькогенідів підгрупи цинку і свинцю;
 • дослідження структури ближнього порядку розплавлених металічних і напівпровідникових сплавів методом рентгенівської дифракції та вимірювання структурно чутливих властивостей (в'язкість, густина, поверхневий натяг, електропровідність, термо-е.р.с.);
 • вивчення нанокомпозитних систем на основі евтектичних розплавів і наночастинок, включаючи нанотрубки і фулерени;
 • дослідження процесів структурної релаксації та нанокристалізації в аморфних металічних сплавах на основі алюмінію та заліза;
 • дослідження структури та фізичних властивостей без свинцевих припоїв;
 • дослідження валентного стану іонів рідкісноземельних елементів у сполуках з валентною нестабільністю

Зовнішні зв'язки кафедри

Історія кафедри

Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Підсекція фізики металів.

05.02.2018 | 12:36

Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а 
Керівник підсекції – проф. Щерба І.Д.
Секретар підсекції – асп. Олійник З.М.
З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

Методи розрахунку вільного об’єму для невпорядкованих систем.  Доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.
Магнітні властивості Fe у сполуках Lu(Tm)15Fe65Sn20. Проф. Щерба І.Д.
Електрофізичні властивості евтектики Ga-Sn-Zn. Інж. 1 категорії Соколюк Б.І., гол. наук. співроб. Склярчук В.М.
Структурно-чутливі та електрофізичні властивості модельних високоентропійних сплавів. Проф. Плевачук Ю.О., асп. Дуфанець М.В.
Формування метастабільних фаз під час нагрівання...

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція фізики металів.

05.02.2017 | 14:34

Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а
Керівник підсекції – проф. Мудрий С.І.
Секретар підсекції – асп. Олійник З.М.
З а с ід а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Структура композитів системи Al-Cu з вуглецевими нанотрубками в рідкому стані. Доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.
Магнітні властивості сполук Lu(Tm)15Fe65Sn20. Проф. Щерба І.Д.
Електрофізичні властивості SAC з наночастинками перехідних металів. Інж. 1 категорії Соколюк Б.І., гол. наук. співроб. Склярчук В.М.
Еволюція структури сплавів Al-Ni-Dy під час нагріву. Пров. спеціаліст Кулик Ю.О.
Ближній порядок розплавів квазібінарної системи...

Читати »