Кафедра фізики металів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Історія кафедри
 • Новини

Адреса: Україна, Львів, 79005, вул. Кирила і Мефодія, 8.

Кафедра фізики металів заснована у 1963 з ініціативи Дутчака Ярослава Йосиповича (1933-88). Кафедра була створена під назвою рентгеноструктурного аналізу. Через рік її перейменовано на кафедру рентгенометалофізики, а в 1999 – на кафедру фізики металів.

Кафедру очолювали: Дутчак Я.Й. (1963-1988), Миколайчук О.Г. (1988-1996), Синюшко В.Г. (1996-1998), Якібчук П.М. (1998-2014), Мудрий С.І. (з 2014)

Співробітники

завідувач кафедриМУДРИЙ Степан Івановичзавідувач кафедри
професор (сумісник)ПЛЕВАЧУК Юрій Олександровичпрофесор (сумісник)
професорЩЕРБА Іван Дмитровичпрофесор
професорЯКІБЧУК Петро Миколайовичпрофесор
доцентКОРОЛИШИН Андрій Володимировичдоцент
доцентШТАБЛАВИЙ Ігор Івановичдоцент
асистентБІЛИК Роман Миколайовичасистент
асистентНИКИРУЙ Юлія Семенівнаасистент
асистентПРИСЯЖНЮК Віктор Івановичасистент
головний науковий співробітникСКЛЯРЧУК Василь Михайловичголовний науковий співробітник
провідний інженерДОБРЯНСЬКА Леся Орестівнапровідний інженер
провідний інженер, асистент (сумісник)КУЛИК Юрій Орестовичпровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїОСИПЕНКО Віталій Пантелеймоновичінженер 1 категорії
інженерСОКОЛЮК Богдан Івановичінженер
старший лаборантЛУЦИК Нестор Юліановичстарший лаборант
аспірантДУФАНЕЦЬ Марта Василівнааспірант
аспірантОВСЯНИК Роман Євгеновичаспірант
аспірантОЛІЙНИК Захарій Максимовичаспірант
аспірантПЛЕЧИСТИЙ Валерій Станіславовичаспірант
аспірантТКАЧ Ольга Романівнааспірант

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. High-Energy Spectroscopy of Compounds. Textbook. / I.Shcherba – Lviv: LNU of Lviv, 2018. –304p.
 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фізичне матеріалознавство / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. –100с.
 3. Вплив лазерного опромінення на структуру аморфних металевих сплавів. Монографія. / С.Мудрий, Ю.Никируй – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –118с.
 4. Фізика кластерів і наноситем. Навчальний посібник. / С.Мудрий, І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –356с.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фізика кластерів і нанострукетурних матеріалів / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –74с.
 6. Рентгеноструктурний аналіз у матеріалознавстві. Навчальний посібник. / С.Мудрий, Ю.Кулик, А.Якимович – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –226с.
 7. Модельні методи у фізиці металів. Монографія. / П.якібчук, В.Швець – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. –650с.
 8. Молекулярна фізика. Підручник. / П.Якібчук, М.Клим – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.і Івана Франка, 2015. – 584 с.
 9. Високоенергетична спектроскопія матеріалів. Навчальний посібник. / І.Щерба – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. –248с.
 10. Фізичне матеріалознавство. Навчальний посібник. / C.Мудрий, І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012, –418с.
 11. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301   «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -19с.; Освітньо-професійна програма / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -32с.; Засоби діагностики / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -62с.
 12. Критичні явища розшарування в рідинах на землі та в космосі. Монографія. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук – Київ: Наукова думка, 2011, -278с.
 13. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Рентгеноструктурний аналіз / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –60с.
 14. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Молекулярна фізика і термодинаміка. Навчальний посібник. / Р.Гнип, З.Хапко, В.Вістовський; за ред. проф. П.Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –132с.
 15. Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів. Монографія. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук, А.Мамот – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2010, -335с.
 16. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Оптика. Навчальний посібник. / Р.Гнип, З.Хапко, В.Вістовський ; за ред. проф. П.Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. –140с.
 17. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. / П.Якібчук, А.Королишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ  ім. Івана Франка, 2009 –131с.
 18. Збірник задач з молекулярної фізики. Навчальний посібник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –242с. (гриф МОН України)
 19. Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах. Монографія. / Л.Булавін, Б.Соколовський, Ю.Плевачук, В.Склярчук – Київ: 2011, -311с.
 20. Акустичні методи аналізу речовини. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, – 2008. -233с.
 21. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів. Навчальний посібник. / О.Балицький, О.Миколайчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. –62с.
 22. Молекулярна фізика. Підручник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2003, -546с.
 23. Фізика металів. Навч. посібник. / П.Якібчук Вид-во Львів. у-ту, 2000, 102 с.
 24. Домішки та дефекти в аморфному телуриді германію. Монографія. / І.Дуцяк, С.Макаренко, О.Миколайчук / Львів: Видавництво “Світ”, – 1997, -203с.
 25. Рентгеноспектральний аналіз. Навч. посібник. / Й.Кавич, В.Синюшко, І.Стець, П.Гель – Київ: 1997, -154с.
 26. Рентгенівська спектроскопія. Навч. посібник. / Й.Кавич, І.Стець, В.Синюшко, І.Марголич. – Львів: ЛДУ, 1996, -101с.
 27. Фізика рентгенівських променів. Текст лекцій. / Й.Кавич – Львів: ЛДУ, 1993, -101с.
 28. Фізика металів. Навчальний посібник. / Я.Дутчак, А.Фреїк, В.Чобанюк, М.Галущак – Київ НМК ВО: 1993, -162с.
 29. Розсіювання рентгенівських променів речовиною. Навч. посібник. / Й.Кавич, О.Миколайчук – Львів: ЛДУ, 1992, -124с.
 30. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак, П.Якібчук – Київ: НМК ВО, 1991, -340с.
 31. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Б.Гапчин, Я.Дутчак, В.Френчко – Львів: Світ, 1990, -237с.
 32. Збірник задач з молекулярної фізики. Навч. посібник. / М.Клим, М.Комарницький, С.Мудрий – Київ: УМК ВО, 1990.-172с.
 33. Стабильность, превращения и фазовые равновесия в металлических системах. / М.Ристич, Я Дутчак, И.Щерба – Белград: САНИ, 1988, -129с.
 34. Динаміка кристалічної ґратки. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Д.Фреїк – Львів: 1987, 82 с.
 35. Рентгенодифракційні методи дослідження тонкої кристалічної структури матеріалів. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Кланічка – Львів: ЛДУ, 1985, -77с.
 36. Сучасні методи рентгенівської спектроскопії. Навч. посібник. / В.Синюшко, Й.Кавич, І.Слабковський – Львів: ЛДУ, 1981, 81с.
 37. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.2, 1980, -56с.
 38. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.1, 1979, -90с.
 39. Електронна кореляція і фізико-хімічні властивості матеріалів. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Й.Кавич, В.Синюшко –Львів: «Вища школа», 1979, -90с.
 40. Процеси старіння і окислення напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1979, -99с.
 41. Фізико-технологічні основи синтезу напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1978, -105с.
 42. Рентгенографія рідких металів. Монографія. / Я.Дутчак – Вища школа: 1977, -161с.
 43. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Я.Дутчак, Б.Гапчин, В.Френчко – Львів: “Вища школа”, 1977, -102с.
 44. Практикум з електронографії. Навч. посібник. / О.Миколайчук, О.Когут – Львів: 1977, -97с.
 45. Основи вчення про фази і діаграми стану. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Р.Бичківський – Львів: «Вища школа», 1976, -110с.
 46. Рентгенівський практикум. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: “Вища школа”, 1975, -92с.
 47. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: ЛДУ, 1973, -250с.

Дослідження

Напрямки наукових досліджень

 • теоретичні та комп’ютерні методи у фізиці металів;
 • структура рідкометалевих систем;
 • фізика критичних явищ у рідинних системах;
 • електронна структура та властивості топологічно невпорядкованих металічних систем;
 • особливості механізмів росту, епітаксії кінетики фазових переходів у тонких плівках та інших нанорозмірних системах;
 • кластерна структура аморфних металевих сплавів;
 • радіаційно-стимульовані зміни електрофізичних властивостей полікристалічних, епітаксіальних та аморфних плівок халькогенідів підгрупи цинку і свинцю;
 • дослідження структури ближнього порядку розплавлених металічних і напівпровідникових сплавів методом рентгенівської дифракції та вимірювання структурно чутливих властивостей (в'язкість, густина, поверхневий натяг, електропровідність, термо-е.р.с.);
 • вивчення нанокомпозитних систем на основі евтектичних розплавів і наночастинок, включаючи нанотрубки і фулерени;
 • дослідження процесів структурної релаксації та нанокристалізації в аморфних металічних сплавах на основі алюмінію та заліза;
 • дослідження структури та фізичних властивостей без свинцевих припоїв;
 • дослідження валентного стану іонів рідкісноземельних елементів у сполуках з валентною нестабільністю

Зовнішні зв'язки кафедри

Історія кафедри

14 квітня 2021 року відбудеться захист дисертації Штаблавого Ігоря Івановича

09.04.2021 | 10:22

“Кореляції вільного об’єму та структури ближнього порядку в металевих розплавах з різним ступенем мікронеоднорідності атомного розподілу” поданої на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.13 — фізика металів.
Науковий консультант:

доктор фізико-математичних наук Мудрий Степан Іванович, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти: 

доктор фізико-математичних наук Семенько Михайло Петрович, професор кафедри фізики металів Київського національного університету імені Т. Шевченка;
доктор фізико-математичних наук Калюжний Юрій Володимирович, провідний науковий співробітник відділу теорії м’якої речовини Інституту фізики конденсованих систем НАН України
доктор...

Читати »

Державна премія України в галузі науки і техніки

07.01.2021 | 07:44

Відповідно до Указу Президента України №608/2020 від 30 грудня 2020 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року» на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки двом науковцям Львівського університету присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки. За роботу «Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах» Державні премії в складі авторського колективу присуджено докторові фізико-математичних наук, професорові кафедри фізики металів, начальникові Науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка Плевачуку Юрію Олександровичу та...

Читати »