Кафедра фізики металів

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Історія кафедри
 • Дистанційне навчання
 • Практики
 • Новини

Адреса: Україна, Львів, 79005, вул. Кирила і Мефодія, 8.

Кафедра фізики металів заснована у 1963 з ініціативи Дутчака Ярослава Йосиповича (1933-88). Кафедра була створена під назвою рентгеноструктурного аналізу. Через рік її перейменовано на кафедру рентгенометалофізики, а в 1999 – на кафедру фізики металів.

Кафедру очолювали: Дутчак Я.Й. (1963-1988), Миколайчук О.Г. (1988-1996), Синюшко В.Г. (1996-1998), Якібчук П.М. (1998-2014), Мудрий С.І. (з 2014)

Співробітники

завідувач кафедриМУДРИЙ Степан Івановичзавідувач кафедри
професор (сумісник)ПЛЕВАЧУК Юрій Олександровичпрофесор (сумісник)
професорШТАБЛАВИЙ Ігор Івановичпрофесор
професорЩЕРБА Іван Дмитровичпрофесор
професорЯКІБЧУК Петро Миколайовичпрофесор
доцентБІЛИК Роман Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛИШИН Андрій Володимировичдоцент
доцентНИКИРУЙ Юлія Семенівнадоцент
асистентПРИСЯЖНЮК Віктор Івановичасистент
молодший науковий співробітникШВЕД Олена Василівнамолодший науковий співробітник
провідний інженерДОБРЯНСЬКА Леся Орестівнапровідний інженер
провідний інженер, асистент (сумісник)КУЛИК Юрій Орестовичпровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїОСИПЕНКО Віталій Пантелеймоновичінженер 1 категорії
інженерСОКОЛЮК Богдан Івановичінженер
аспірантПОВЕРЖУК Віктор Олеговичаспірант
аспірантПОПІЛЬОВСЬКИЙ Назар Богдановичаспірант
аспірантПРУНІЦА Віталій Віталійовичаспірант
аспірантСЕМБРАТОВИЧ Назар Володимировичаспірант

1 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Рентгеноструктурний аналіз у матеріалознавстві. / С.Мудрий, Ю.Кулик, А.Якимович. 198 с. Книга підготовлена до друку і знаходиться у видавництві.
 2. Термодинаміка металевих розплавів. / Д.Гаврюшенко, Ю.Плевачук, В.Склярчук. 269 с. Книга підготовлена до друку і знаходиться у видавництві.
 3. Термодинаміка та фазові рівноваги в багатокомпонентних системах. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук, А.Якимович. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. –295с.
 4. High-Energy Spectroscopy of Compounds. Textbook. / I.Shcherba – Lviv: LNU of Lviv, 2018. –304p.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фізичне матеріалознавство / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. –100с.
 6. Вплив лазерного опромінення на структуру аморфних металевих сплавів. Монографія. / С.Мудрий, Ю.Никируй – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –118с.
 7. Фізика кластерів і наноситем. Навчальний посібник. / С.Мудрий, І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –356с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Фізика кластерів і нанострукетурних матеріалів / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –74с.
 9. Рентгеноструктурний аналіз у матеріалознавстві. Навчальний посібник. / С.Мудрий, Ю.Кулик, А.Якимович – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –226с.
 10. Модельні методи у фізиці металів. Монографія. / П.якібчук, В.Швець – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. –650с.
 11. Молекулярна фізика. Підручник. / П.Якібчук, М.Клим – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.і Івана Франка, 2015. – 584 с.
 12. Високоенергетична спектроскопія матеріалів. Навчальний посібник. / І.Щерба – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. –248с.
 13. Фізичне матеріалознавство. Навчальний посібник. / C.Мудрий, І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012, –418с.
 14. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301   «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -19с.; Освітньо-професійна програма / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -32с.; Засоби діагностики / П.Якібчук, С.Мудрий, Т.Демків, В.Присяжнюк – 2012. -62с.
 15. Критичні явища розшарування в рідинах на землі та в космосі. Монографія. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук – Київ: Наукова думка, 2011, -278с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Рентгеноструктурний аналіз / І.Штаблавий – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –60с.
 17. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Молекулярна фізика і термодинаміка. Навчальний посібник. / Р.Гнип, З.Хапко, В.Вістовський; за ред. проф. П.Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. –132с.
 18. Критичні явища розшарування у монотектичних та евтектичних розплавах металів. Монографія. / Л.Булавін, Ю.Плевачук, В.Склярчук, А.Мамот – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2010, -335с.
 19. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики: Оптика. Навчальний посібник. / Р.Гнип, З.Хапко, В.Вістовський ; за ред. проф. П.Якібчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. –140с.
 20. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. / П.Якібчук, А.Королишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ  ім. Івана Франка, 2009 –131с.
 21. Збірник задач з молекулярної фізики. Навчальний посібник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –242с. (гриф МОН України)
 22. Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах. Монографія. / Л.Булавін, Б.Соколовський, Ю.Плевачук, В.Склярчук – Київ: 2011, -311с.
 23. Акустичні методи аналізу речовини. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, – 2008. -233с.
 24. Дифракція електронів для дослідження структури матеріалів. Навчальний посібник. / О.Балицький, О.Миколайчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. –62с.
 25. Молекулярна фізика. Підручник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2003, -546с.
 26. Фізика металів. Навч. посібник. / П.Якібчук Вид-во Львів. у-ту, 2000, 102 с.
 27. Домішки та дефекти в аморфному телуриді германію. Монографія. / І.Дуцяк, С.Макаренко, О.Миколайчук / Львів: Видавництво “Світ”, – 1997, -203с.
 28. Рентгеноспектральний аналіз. Навч. посібник. / Й.Кавич, В.Синюшко, І.Стець, П.Гель – Київ: 1997, -154с.
 29. Рентгенівська спектроскопія. Навч. посібник. / Й.Кавич, І.Стець, В.Синюшко, І.Марголич. – Львів: ЛДУ, 1996, -101с.
 30. Фізика рентгенівських променів. Текст лекцій. / Й.Кавич – Львів: ЛДУ, 1993, -101с.
 31. Фізика металів. Навчальний посібник. / Я.Дутчак, А.Фреїк, В.Чобанюк, М.Галущак – Київ НМК ВО: 1993, -162с.
 32. Розсіювання рентгенівських променів речовиною. Навч. посібник. / Й.Кавич, О.Миколайчук – Львів: ЛДУ, 1992, -124с.
 33. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак, П.Якібчук – Київ: НМК ВО, 1991, -340с.
 34. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Б.Гапчин, Я.Дутчак, В.Френчко – Львів: Світ, 1990, -237с.
 35. Збірник задач з молекулярної фізики. Навч. посібник. / М.Клим, М.Комарницький, С.Мудрий – Київ: УМК ВО, 1990.-172с.
 36. Стабильность, превращения и фазовые равновесия в металлических системах. / М.Ристич, Я Дутчак, И.Щерба – Белград: САНИ, 1988, -129с.
 37. Динаміка кристалічної ґратки. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Д.Фреїк – Львів: 1987, 82 с.
 38. Рентгенодифракційні методи дослідження тонкої кристалічної структури матеріалів. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Кланічка – Львів: ЛДУ, 1985, -77с.
 39. Сучасні методи рентгенівської спектроскопії. Навч. посібник. / В.Синюшко, Й.Кавич, І.Слабковський – Львів: ЛДУ, 1981, 81с.
 40. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.2, 1980, -56с.
 41. Фізико-хімічні методи аналізу неорганічних речовин. Навч. посібник. О.Миколайчук, Д.Фреїк – Львів: т.1, 1979, -90с.
 42. Електронна кореляція і фізико-хімічні властивості матеріалів. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Й.Кавич, В.Синюшко –Львів: «Вища школа», 1979, -90с.
 43. Процеси старіння і окислення напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1979, -99с.
 44. Фізико-технологічні основи синтезу напівпровідникових плівок. Навч. посібник. / О.Миколайчук, Д.Фреїк, В.Шперун – Львів: «Вища школа», 1978, -105с.
 45. Рентгенографія рідких металів. Монографія. / Я.Дутчак – Вища школа: 1977, -161с.
 46. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Я.Дутчак, Б.Гапчин, В.Френчко – Львів: “Вища школа”, 1977, -102с.
 47. Практикум з електронографії. Навч. посібник. / О.Миколайчук, О.Когут – Львів: 1977, -97с.
 48. Основи вчення про фази і діаграми стану. Навч. посібник. / Я.Дутчак, Р.Бичківський – Львів: «Вища школа», 1976, -110с.
 49. Рентгенівський практикум. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: “Вища школа”, 1975, -92с.
 50. Молекулярна фізика. Підручник. / Я.Дутчак – Львів: ЛДУ, 1973, -250с.

Дослідження

Зовнішні зв’язки кафедри

Напрямки наукових досліджень

 • теоретичні та комп’ютерні методи у фізиці металів;
 • структура рідкометалевих систем;
 • фізика критичних явищ у рідинних системах;
 • електронна структура та властивості топологічно невпорядкованих металічних систем;
 • особливості механізмів росту, епітаксії кінетики фазових переходів у тонких плівках та інших нанорозмірних системах;
 • кластерна структура аморфних металевих сплавів;
 • радіаційно-стимульовані зміни електрофізичних властивостей полікристалічних, епітаксіальних та аморфних плівок халькогенідів підгрупи цинку і свинцю;
 • дослідження структури ближнього порядку розплавлених металічних і напівпровідникових сплавів методом рентгенівської дифракції та вимірювання структурно чутливих властивостей (в’язкість, густина, поверхневий натяг, електропровідність, термо-е.р.с.);
 • вивчення нанокомпозитних систем на основі евтектичних розплавів і наночастинок, включаючи нанотрубки і фулерени;
 • дослідження процесів структурної релаксації та нанокристалізації в аморфних металічних сплавах на основі алюмінію та заліза;
 • дослідження структури та фізичних властивостей без свинцевих припоїв;
 • дослідження валентного стану іонів рідкісноземельних елементів у сполуках з валентною нестабільністю

Завершені держбюджетні теми.

На кафедрі у 2016-2020 рр. було виконано такі держбюджетні науково-дослідної теми:

 1. «Модифікація наночастинками структурно-чутливих властивостей матеріалів для створення нових безсвинцевих припоїв» (Фл-08П, номер державної реєстрації 0115U003252);
 2. «Структура, топологія і механізми формування тонкоплівкових та наноструктурованих матеріалів на основі багатокомпонентних сполук Ag, Pb, Sb, Te(LAST)» (Нт-09Пк, номер державної реєстрації 0115U003276);
 3. «Механізми формування електронних властивостей у металевих, напівпровідникових та полімерних матрицях, модифікованих наночастинками» (ФЛ-29Ф, номер державної реєстрації 0116U001538);
 4. «Взаємозв’язок структурного стану, елементного складу та термодинамічних умов охолодження розплаву при формуванні властивостей високоентропійних металевих сплавів» (Фл-52Ф, номер державної реєстрації 0115U003252);
 5. «Нові сплави з аморфними та нанокристалічними фазами для припоїв з широким температурним інтервалом використання» (ФЛ-84П, номер державної реєстрації 0119U002204).

План засідань наукових семінарів кафедри:

Історія кафедри

Участь студентів та аспірантів у міжнародних проєктах та практиках:

 1. 1 семестр 2019–2020 н.р. – навчання студента кафедри фізики металів ФзФм-62 спеціальності «Фізика та астрономія» Сиротича Ю.А. в університеті м. Зєльона Ґура (Республіка Польща) в рамках програми Еразмус+;
 2. 2 семестр 2015–2016 н.р. – навчання магістра 1 року навчання кафедри фізики металів Плечистого В.С. в Гданській Політехніці в рамках програми Еразмус+;
 3. Навчання аспіранта Олійника З.М. методиці електронно-мікроскопічних досліджень у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина);
 4. Навчання асп. Швед О.В. у Віденському технічному університеті.

Міжнародні стажування:

 1. січень 2016 р. – наукове стажування доц. Штаблавого І.І. в Гданській Політехніці
  (м. Гданськ, Польща);
 2. червень 2016 р. – наукове стажування зав. каф. Мудрого С.І в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща);
 3. січень 2018 р. – наукове стажування проф. Мудрого С.І. та доц. Штаблавого І.І. у Гданському технічному університеті (Польща) в рамках програми Еразмус+;
 4. травень 2018 р. – наукове стажування доц. Штаблавого І.І. у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина);
 5. травень 2018 р. – наукове стажування проф. Мудрого С.І. та доц. Штаблавого І.І. у Гданському технічному університеті (Польща) в рамках програми Еразмус+;
 6. січень 2019 р. – наукове стажування доц. Штаблавого І.І. у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина);
 7. лютий-травень 2020 р. – наукове стажування інженера Соколюка Б.І. в університеті м.Грац (Австрія).

Стажування викладачів кафедри:

 1. жовтень 2020 р. – січень 2021 р. – наукове стажування ас. Присяжнюка В.І. на курсах «Вдосконалення викладацької майстерності» ЛНУ ім. І. Франка м. Львів;
 2. березень-червень 2020 р. – наукове стажування проф. Мудрого С.І. в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України м. Львів. Керівник стажування – керівник відділу моделювання наноструктур Попович Д.І.;
 3. вересень-листопад 2019 р. – наукове стажування ас. Присяжнюка В.І. в фізико-механічному інституті НАН України м. Львів;
 4. березень-червень 2018 р. – наукове стажування проф. Миколайчука О.Г. в фізико-механічному інституті НАН України м. Львів;
 5. жовтень-грудень 2017 р. – наукове стажування проф. Щерби І.Д. в національному університеті «Львівська політехніка»;
 6. жовтень-грудень 2017 р – наукове стажування доц. Королишина А.В. в національному університеті «Львівська політехніка».

Стажування на кафедрі фізики металів викладачів-науковців з інших університетів:

 1. 2019 р. – на кафедрі фізики металів стажувався доцент кафедри фізики національного університету «Львівська політехніка» Гончар Ф.М. Керівник стажування: зав. каф. Мудрий С.І.
 2. 2018 р. – на кафедрі фізики металів стажувалася старший викладач кафедри фізики національного університету «Львівська політехніка» Покладок Н.Т. Керівник стажування: зав. каф. Мудрий С.І.
 3. 2017 р. – на кафедрі фізики металів стажувався завідувач кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства національного університету «Львівська політехніка», професор Григорчак І.І. Керівник стажування: зав. каф. Мудрий С.І.
 4. 2017 р. – на кафедрі фізики металів стажувався доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства національного університету «Львівська політехніка» Кондирь А.І. Керівник стажування: зав. каф. Мудрий С.І.
 5. 2017 р. – на кафедрі фізики металів стажувався професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, декан фізико-технічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Гасюк І.М. Керівник стажування: зав. каф. Мудрий С.І.
 6. 2016 р. – на кафедрі фізики металів стажувався професор кафедри теоретичної і експериментальної фізики фізико-технічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Кланічка В.М. Керівник стажування: зав. каф. Мудрий С.І.

Захисти курсових робіт студентів кафедри фізики металів (3 і 4 курси, 2022/2023 н.р.)

26.05.2023 | 14:42

Захист курсових робіт    у  гр.  ФзФ-41, ФзК-41, ФзП-41,
 (які спеціалізуються на кафедрі фізики металів)   відбудеться   01 червня 2023 р. (четвер) в ауд.15.
Склад  комісії:

проф. Щерба І.Д.– голова комісії,
доц. Королишин А.В.
ас. Присяжнюк В.І.

Переплетені курсові роботи здати керівникам до 29 травня 2023 року.
Захист курсових робіт    у  гр.  ФзФ-31, ФзК-31, ФзП-31,
 (які спеціалізуються на кафедрі фізики металів)   відбудеться   30 травня 2023 р. (вівторок) в ауд.15.
Склад  комісії:

проф. Якібчук П.М.– голова комісії,
доц. Штаблавий І.І.
доц. Білик Р.М.

Переплетені курсові роботи здати керівникам до 29 травня 2023 року.

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри фізики металів Штаблавого Ігоря Івановича

19.05.2023 | 23:23

У четвер 25.05.2023 р. на 3 парі (11:50-13:10) відбудеться відкрита лекція доцента кафедри фізики металів Штаблавого Ігоря Івановича з курсу “Фізика” для студентів першого курсу хімічного факультету на тему “Електричний струм в рідинах та газах”.
Посилання на лекцію

Читати »