Фізична реалізація квантових комп’ютерів (104 Фізика та астрофізика. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Кузьмак А. Р.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзІм-11(1)
ФзІм-11(2)

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів із реалізацією квантових комп’ютерів на різних фізичних системах.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Фізична реалізація квантових комп’ютерів» є ознайомлення студентів із фізичною реалізацією квантових комп’ютерах на різних фізичних системах, таких як, поляризовані фотони, спіни ядер і електронів атомів, надпровідних кубітах і т. д.

Рекомендована література

Базова:

1. J. D. Hidary. Quantum Computing: An Applied Approach. Springer Nature Switzerland AG, 2019, 379 p.

2. Т. Є. Крохмальський. Вступ до квантових обчислень. Л.: “Львівський національний університет імені Івана Франка”, 2018, 204 с.

Допоміжна:

3. В. М. Ткачук. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Л.: “ЛНУ імені Івана Франка”, 2011, 144 с.

4. B.-G. Englert,Ch. Kurtsiefer, H. Weinfurter. Universal unitary gate for single-photon two-qubit states. Phys. Rev. A 63, 032303 (2001).

Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус