Фізика галактик (Physics of galaxies) (104 – Фізика та астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91.5Залік
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Стельмах О. М.ФзФм-11, ФзФм-12
1016Стельмах О. М.ФзФм-11, ФзФм-12

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з астрофізичними об’єктами – Галактикою та іншими галактиками, які формують скупчення та надскупчення галактик; сформувати розуміння структури галактик, так і процесів їх зіткнення; вивчити морфологічні особливості галактик та їх еволюцію. В результаті вивчення цього курсу студент повинен освоїти морфологічний тип галактик, інтерпретувати результати поверхневої фотометрії даних об’єктів та дати студентам можливість засвоєння основ як гідродинамічних, так і хемодинамічних симуляцій еволюції даних об’єктів.

Мета та цілі дисципліни

Навчити студентів цілісного розуміння взаємодії таких астрофізичних об’єктів, як зорі, газопилові комплекси та темна матерія, які є складниками таких структур як галактики; формування розуміння як далекосяжної взаємодії між галактиками, так і процесів зіткнення галактик; формування розуміння морфологічних особливостей галактик та їх еволюції.

Рекомендована література

Базова література:

  1. Андрієвський С.М., Климишин І.А., “Курс загальної астрономії”, Навч. посібник, Одеса, “Астропринт”, 2007.
  2. Александров Ю.В. Астрофізика. Навч. посібник для студ. напряму “Фізика” класичних університетів. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 2014.- 216 с.
  3. Кудря Ю., Вавилова І. Позагалакична астрономія. Навч. посібник, Київ: Наукова думка, 2016. – 344 с.
  4. Вавилова І.Б. Великомаштабна структура Всесвіту. Київ: Вид-во Київського університтету. 1998.- 108 с.

Допоміжна

1. Жданов В.І. Вступ до теорії відносності. Навч. Посібник. – Київ: ВПЦ Київський університет. 2008.- 287 с.

Інформаційні ресурси:

  1. https://youtu.be/G5AdrupH788
  2. https://youtu.be/F5arTGiIJ3A.

Силабус:

Завантажити силабус