Стельмах Оксана Миколаївна

Посада: доцент
кафедри астрофізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон (робочий): (032) 260-04-21
Електронна пошта: oksana.stelmakh@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження спектральних властивостей поперечних перерізів процесів фотоіонізації та поглинання фотонів, спектральних, температурних та концентраційних особливостей коефіцієнта неперервного поглинання у фотосферах зір типу Сонця, розрахунок спектральної інтенсивності їхнього випромінювання у неперервному спектрі.

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Ваврух М.В. Локалізовані стани електрона в екранованому полі: точні розв’язки і наближений розрахунок енергетичного спектру / Ваврух М.В., Тишко Н.Л., Стельмах О.М., Коритко Р.І. // Журнал фізичних досліджень. – 2008. – V. 12. – N 3 – P. 3001-1.
2. Ваврух М.В. Локалізовані стани електрона в екранованому полі: використання асимптотичних рядів / Ваврух М.В., Стельмах О.М., Тишко Н.Л. // Журн. фіз. досл. – 2009. – V. 13, N 2 2001-1.
3. Ваврух М.В. Самосогласованный учет среды при расчете коэффициента непрерывного поглощения в звездных фотосферах. Ваврух М.В., Смеречинский С.В., Стельмах О.Н. // Кинематика и физика неб. тел. — 2009. – V. 25, № 6 – 242.
4. Ваврух М.В. Екранування взаємодій та іонізаційна рівновага у зоряних фотосферах / Ваврух М.В., Стельмах О.М., Смеречинський С.В. // Журн. фіз. досл. – 2009. – V. 13, N 3 – 3902-14.
5. Ваврух М.В. Поперечний переріз фотоіонізації від’ємних іонів водню / Ваврух М.В., Стельмах O.M. // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2012. – Т. 47. – С. 3.
6. Стельмах O.M. Розрахунок іонізаційної рівноваги у зоряних фотосферах / Стельмах O.M.// Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2014. – Т. 49. – С. 137.
7. Ваврух М.В. Поперечні перерізи основних процесів, що формують коефіцієнт неперервного поглинання у фотосферах зір типу Сонця / Ваврух М.В., Стельмах О.М. // Журн. фіз. досл. – 2013. – V. 17, N 4 – 4902.
8. Stelmakh O.M. Depression in the Continuous Spectrum of Solar Radiation in the Region (6500 — 8200) А Stelmakh O.M., Tyshko N.L. Odessa Astronomical Publication. – 2015. – V 28, issue 1, P.5.
9. Vavrukh M. V., Vasil’eva I. E., Stelmakh O. M., Tyshko N. L. Continuous Absorption and Depression in the Solar Spectrum at Wavelengths from 650 to 820 nm. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. Vol. 32, No. 3, P. 129 (2016). DOI: 10.3103/S0884591316030053.
10. Vavrukh M. V., Tyshko N. L., Dzikovskyi D. V., Stelmakh O. M. The self-consistent description of stellar equilibrium with axial rotation. Mathematical modeling And Computing. Vol. 6, No. 2, P. 153 (2019). DOI: 10.23939/mmc2019.02.153.
11. Vavrukh M., Dzikovskyi D., Stelmakh O. The shell model of electron structure of negative hydrogen ion. Mathematical modeling And Computing. Vol. 6, No. 1, P. 144 (2019). DOI: 10.23939/mmc2019.01.144.
12. М. Ваврух, Новий метод розрахунку рівноваги зір з осьовим обертанням / М. Ваврух, Н. Тишко, Д. Дзіковський, О. Стельмах.// Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2019 – Т. 56. – С. 11.

Біографія

Дата народження: 1.09.1982 р..
Освіта: фізичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка у (2000 – 2005 р.р.), спеціальність: фізика.
2005 – 2006 р.р.: лаборант кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.
2006 – 2009 р.р.: аспірант кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.
2010 – 2016 р.р..: асистент кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.
2015 р.: кандидат фізико-математичних наук, “Характеристики процесів неперервного поглинання у зоряних фотосферах”, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, 2015 р.
З вересня 2016 р.: доцент кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад