Компютерна інженерія матеріалів (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Штаблавий І. І.ФзП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФзП-41доцент Штаблавий І. І.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу: формування в студентів глибоких знань про комп’ютерні методи дослідження у фізиці твердого тіла. Основна увага звертається на з’ясування питань зв’язку атомної структури та властивостей матеріалів в різних агрегатних станах.

Метою лабораторних робіт з комп’ютерної інженерії матеріалів є розвиток у студентів навиків самостійної роботи, дати можливість практично освоїти методи дослідження структури і властивостей металів методами комп’ютерного моделювання.

Завдання курсу: Засвоєння студентами загальних принципів моделювання структури та властивостей чисельними методами статистичної фізики. Формування цілісних уявлень про зв’язок структури та властивостей матеріалів. Ознайомлення студентів з основними сучасними досягненнями в галузі комп’ютерного моделювання.

Рекомендована література

  1. G. Hoover Molecular Dynamics Springer-Verlag, 1986, 145 p.
  2. D. C. Rapaport The art of molecular dynamic simulation Cambridge university press, 1995, 400 p.
  3. P. Allen, D. J. Tildesley Computer simulations of liquids, Clarendon Press, Oxford, 1997, 385 p.
  4. E. J. Newman, G. T. Barkema MonteCarlo methods in statistical physics Oxford: Clarendon Press 2001, 494 p.
  5. Michael Rieth Nano-Engineering in Science and Technology. An introduction to the world of nano-design, World Scientific Publishing, 2003, 163 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму