Квантова інформація (104 Фізика та астрономія. ОНП Теоретична фізика та астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Стецко М. М.ФзФм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзФм-11доцент Стецко М. М.

Опис навчальної дисципліни

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань основ квантової інформації та квантових обчислень.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь розв’язання основних задач квантової інформації (обчислення міри інформації, заплутаності квантових станів, приготування квантових станів на квантовому комп’ютері).

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань квантової механіки та дисципліни «Фундаментальні проблеми квантової механіки».

Рекомендована література

Базова:

  1. Крохмальський Т. Є., Вступ до квантових обчислень. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 204 с.
  2. Ткачук В. М., Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 с.
  3. Rieffel E., Polak W., Quantum Computing: A Gentle Introduction. The MIT Press, Cambridge, MA, 2011. 372 p.
  4. Barnett S. M., Quantum Information. Oxford Univ. Press, Oxford, UK, 2009. 300 p.
  5. Nielsen M. A., Chuang I. L., Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge Univ. Press, UK, 2010. 710 p.

Допоміжна:

  • Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Detection of energy levels of a spin system on a quantum computer by probe spin evolution// Eur. Phys. J. Plus. 2022. Vol. 137, No. 4. Article 522.
  • Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Geometric properties of evolutionary graph states and their detection on a quantum computer// Phys. Lett. A. 2022. Vol. 452. Article 128434.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=quantum+information+computation&btnG=
  2. https://arxiv.org/

Силабус:

Завантажити силабус