Квантова оптика (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Стецко М. М.ФзІм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзІм-21доцент Стецко М. М.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Квантова оптика» присвячена вивченню основ квантової теорії електромагнітного поля і взаємодії з ним атомів.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань основних концепцій і моделей квантової теорії електромагнітного поля.

Завданням курсу є формування в студентів знань про квантові властивості світла та експерименти з окремими фотонами.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань квантової механіки.

Рекомендована література

Базова:

  1. C. Gerry and P. Knight, Introductory Quantum Optics, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2005. – 317 p.
  2. G. Grynberg, A. Aspect, C. Fabre, Introduction to Quantum Optics, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK, 2010. – 665 p.
  3. J. C. Garrison, R. Y Chiao, Quantum Optics, Oxford Univ. Press, Oxford, UK, 2008. – 710 p.

Допоміжна:

  1. Z. Ficek and M.R.Wahiddin, Quantum Optics for Beginners (Jenny Stanford Publishing, 2014).

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

https://arxiv.org

Силабус:

Завантажити силабус