Квантова статистична фізика (Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Стецко М. М.ФзФ-41(1)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФзФ-41(1)доцент Стецко М. М.

Опис навчальної дисципліни

У цьому курсі передбачено вивчення таких розділів: вторинне квантування і його застосування для фізики багатьох частинок; когерентні стани для систем Бозе і Фермі; дворазові функції Гріна; мацубарівські функції Ґріна; схематичне представлення для мацубарівських функцій Гріна, рівняння Дайсона; електрон-фононні взаємодії; основні поняття надпровідності; спінові та псевдо-спінові системи. Для опанування дисципліни необхідними є знання зі статистичної фізики квантової механіки та методів математичної фізики, зокрема інтегральних перетворень та теорії узагальнених функцій.

Метою курсу є ознайомлення студентів із математичним апаратом квантової статистичної фізики (вторинного квантування, представлення когерентних станів, метод функцій Гріна, діаграм Фейнмана та метод функціонального інтегрування). Ці методи є базовими при розв’язуванні різноманітних задач фізики конденсованого стану, зокрема в теорії металів, напівдпровідників, магентиків, надпровідників та ін.; завданням – навчити студентів володіти математичним апаратом квантової статистики і самостійно розв’язувати основні задачі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття і методи квантової статистичної фізики, а саме, метод вторинного квантування, когерентні стани, двочасові і мацубарівські функції Ґріна;
 • діаграмне представлення для мацубарівських функцій Ґріна, для розв’язування основних задач квантової статистичної фізики

вміти:

 • використовувати методи викладені у програмі курсу.

Рекомендована література

 1. М. М. Боголюбов. Лекції з квантової статистики, — К.: Рад. школа, 1949.
 2. Д. Н. Зубарев. Неравновесная статистическая термодинамика, — М.: Наука, 1971.
 3. Ч. Киттель. Квантовая теория твердых тел, — М.: Наука, 1967.
 4. А. С. Давыдов. Теория твердого тела, — М.: Наука, 1976.
 5. Р. Фейнман. Квантовая статистическая механика, — М.: Мир, 1975.
 6. Н. Марч, У. Янг, С. Самптанпхар. Проблема многих тел в квантовой механике, — М.: Мир, 1969.
 7. Н. Марч, М. Паринелло. Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях, — М.: Мир, 1986.
 8. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, И. Е. Дзялошинский. Методы квантовой теории поля в статистической физике, — М.:Физматгиз, 1962.
 9. В. Г. Барьяхтар, В. Н. Криворучко, Д. А. Яблонский. Метод функций Грина в теории магнетизма, — К.: Наукова думка, 1984.
 10. Л. Каданов, Г. Бейм. Квантовая статистическая механика, — М.: Мир, 1964.
 11. Ю. А Изюмов, М. И. Кацнельсон, Ю. Н. Скрябин. Магнетизм коллективизированых электронов, — М.: Физматлит, 1994.
 12. В. С. Вонсовский, Ю. А. Изюмов, Е. З. Курмаев. Сверхпроводимость переходных металлов, — М.: Наука, 1980.