Квантова статистична механіка (104 Фізика та астрофізика. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Стецко М. М.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзІм-11(1)доцент Стецко М. М.
ФзІ-11(2)доцент Стецко М. М.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Квантова статистична механіка» присвячена вивченню основ статистичної механіки багатьох квантових тотожних частинок і макроскопічних властивостей таких систем.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань основ теорії властивостей системи квантових тотожних частинок, а також методів квантової статистичної механіки.

Завданням курсу є формування в студентів уміння виконувати обчислення методами квантової статистичної механіки та тлумачити результати таких обчислень.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: основні концепції та методи квантової статистичної механіки, зокрема вторинне квантування, функціональний інтеграл, методи функцій Гріна.

вміти: володіти методами, розглянутими у курсі та застосовувати їх до розвязування задач квантової статистики.

Рекомендована література

Базова:

  1. R. Dick, Advanced Quantum Mechanics, Springer Nature, Switzerland, 2020. – 811 p.
  2. P. Coleman, Introduction to Many-Body Physics, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK, 2015. – 796 p.
  3. A. Zagoskin, Quantum Theory of Many-Body Systems: Techniques and Applications, Springer Verlag, N.Y., 1998. – 228 p.

Допоміжна:

  1. A. Atland, B. Simons, Condensed Matter Field Theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK, 2010. – 770 p.
  2. G. D. Mahan, Many-Particle Physics, Plenum Publishers, N.Y., 2000. – 785 p.
  3. A. L. Fetter, J. D. Walecka, Quantum Theory of Many-Particle Systems, Mc-Graw-Hill, N.Y., 1971. – 615 p.
  4. І. В. Стасюк, Функції Гріна у квантовій статистиці твердих тіл, ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2013. 392 с.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурс

  1. https://arxiv.org

Силабус:

Завантажити силабус