Квантова теорія твердого тіла (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Стецко М. М.ФзІм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзІм-21доцент Стецко М. М.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Квантова теорія твердого тіла» присвячена основам квантового опису фізичних властивостей твердих тіл. Зокрема вивчаються теплові, електричні, магнітні та оптичні властивості твердих тіл.

Метою даної дисципліни є розгляд основих понять повязаних з квантовим описом основних фізичних властивостей твердих тіл.

Завданням курсу є формування у студентів розуміння ролі квантової теорії та її методів для опису теплових, електричних, магнітних та оптичних властивостей твердих тіл.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: основні концепції квантової теорії твердого тіла.

вміти: застосовувати отримані знання для розвязування конкретних задач теорії твердого тіла.

 

Ключові слова: кристалічна гратка, коливання кристалічної гратки, фонон, модель Ізінга, модель Гайзенберга, магнон, магнітна сприйнятливість, електронний газ, екранування, наближення Гартрі-Фока, плазмон, надпровідність, куперівська пара, модель БКШ, теорія Ландау-Гінзбурга, екситон, діелектрична сприйнятливість.

Рекомендована література

Базова:

  1. P. P. Phillips, Advanced Solid State Physics, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2012. – 403 p.
  2. D. I. Khomskii, Basics Aspects of the Quantum Theory of Solids: Order and Elementary Excitations, Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK, 2010. – 301 p.
  3. І. П. Пінкевич, В. Й. Сугаков, Теорія твердого тіла, К. Вид-во Київського ун-ту, 2006. – 300 с.

Допоміжна:

  1. О. М. Попель Фізика твердого тіла: текст лекцій. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 104 с.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://arxiv.org
  2. MIT open course

Силабус:

Завантажити силабус