Квантова теорія поля (Quantum field theory) (104 Фізика та астрономія, ОНП Теоретична фізика та астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Пастухов В. С.ФзФм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФзФм-11

Опис навчальної дисципліни

У курсі коротко розглянуто основи квантової теорії поля, як теорії, що описує фізику високих енергій та елементарних частинок.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Quantum Field Theory [Квантова теорія поля]» є ознайомлення студентів основами історично сформованого підходу до фізики високих енергій та елементарних частинок: вироблення уявлення про поля різної структури, формування зв’язку симетрій із законами збереження, формулювання процедур канонічного квантування полів і за допомогою інтегралів за траєкторіями, ознайомлення з ренормгруповою процедурою, тощо.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: теоретична механіка, квантова механіка, квантова статистика, фізика бозе-систем.

Рекомендована література

Базова:

  1. H. Ryder, Quantum Field Theory. Cambridge University Press,1985.
  2. Bogolyubov, D. Shirkov, Quantum Fields. Benjamin Cummings,1982.
  3. Peskin, D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory. Perseus Books, Cambridge, Massachusetts, 1995.
  4. Weinberg, The Quantum Theory of Fields. Vol. 1. Cambridge University Press, 1995.
  5. Itzykson, J.-B. Zuber, Quantum Field Theory. McGraw-Hill, 1980.
  6. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell(2nd ed.). Princeton University Press, 2010.

Допоміжна:

  1. Kleinert, V. Schulte-Frohlinde,  Critical Properties of φ4-Theories. World Scientific, 2001.
  2. Weinberg, The Quantum Theory of Fields. Vol. 2. Cambridge University Press, 1995.

Інформаційні ресурси:

  1. P. J. Mulders, Quantum Field Theory
  2. H. Kleinert, Multivalued Fields in Condensed Matter, Electrodynamics, and Gravitation. World Scientific, 2008.

Силабус:

Завантажити силабус