Квантова теорія поля (104 Фізика та астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Пастухов В. С.ФзФм-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФзФм-51(1) (1.9)доцент Пастухов В. С.
ФзФм-51(2) (1.9)доцент Пастухов В. С.

Опис навчальної дисципліни

У цьому курсі передбачено вивчення таких розділів: симетрії і калібрувальні поля та квантування методом функціональних інтегралів. Для опанування дисципліни необхідними є знання з математичного аналізу, диференціальних рівнянь та з теоретичної фізики.

Метою курсу є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних зі взаємодіями елементарних частинок; завданням – навчити студентів використовувати фізичних концепції та формальний апарат квантової теорії поля для опису взаємодії елементарних частинок. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні фізичні концепції та математичний апарат квантової теорії поля.

вміти:

 • застосовувати математичний апарат квантової теорії поля для опису різних взаємодій мікрочастинок,
 • проводити канонічне квантування,
 • квантування методом функціонального інтегрування вільних полів та полів зі взаємодією.

Рекомендована література

 1. Л. Райдер. Квантовая теория поля. М.: Мир, 1987.
 2. С. Вайнберг. Квантовая теория поля. Т. 1, М.: Физматлит, 2003.
 3. К. Ициксон, Ж. Б. Зюбер. Квантовая теория поля. М.: Мир, 1984.– Т.1.
 4. Дж. Д. Бьеркен, С. Д. Дрелл. Релятивистская квантовая теорія. М.: Мир, 1987.
 5. Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. Введение в теорию квантовых полей. М.: Мир, 1981.
 6. П. Ченг, Л. Ф. Ли. Калибровочные теории в физике элементарных частиц. М.: Мир, 1989.
 7. Г. Кейн. Современная физика элементарных частиц. М.: Мир, 1989.
 8. Ф. Хелзен, А. Мартин. Кварки и лептоны. М.: Мир, 1987.

Матеріали

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма курсу, робоча навчальна програма, перелік тестових питань за двома змістовими модулями та теми для доповідей на спецлабораторних заняттях.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму