Квантові комп’ютери (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Комп’ютерні технології у прикладній фізиці)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Стецко М. М.ФзП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФзП-41

Опис навчальної дисципліни

У дисципліні «Квантові комп’ютери» висвітлюються фізичні основи та задачі квантової інформації, яка є фундаментальним розділом теоретичної фізики.

Мета: формування в майбутнього фізика розуміння квантової інформації, законів мікросвіту.

Завдання: навчити студентів самостійно розв’язувати задачі квантової інформації.

Рекомендована література

Базова:

  1. Ткачук В. М., Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 стор.

http://www.ktf.franko.lviv.ua/books/Tkachuk-FPQM.pdf

  1. Вакарчук І. О., Квантова механіка (видання четверте, доповнене). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 872 стор. http://www.ktf.franko.lviv.ua/personal/vakarchuk.html
  2. Вакарчук І. О., Кулій Т. В., Кнігініцький О. В., Ткачук В. М.. Збірник задач з квантової механіки. Львів, 1996.

Допоміжна:

  1. Юхновський І. Р. Квантова механіка. К., 1995.
  2. Dirac P. А. М. Principles of quantum mechanics Oxford at the Clarendon press, 1947.
  3. Horodecki R. Quantum information Acta Phys. Pol. A 139, 197 (2021).

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://arxiv.org/
  2. https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk

Силабус:

Завантажити силабус