Квантові комп’ютери та квантові логічні елементи (Quantum computers and quantum gates) (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Самар М. І.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзІм-11(1)Самар М. І.
ФзІм-11(2)Самар М. І.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна допоможе студентам зрозуміти принципи роботи квантового комп’ютера та ознайомить з квантовими логічними елементами, як базовими елемент квантового комп’ютера, що перетворює вхідні стани кубітів на вихідні.

Мета: ознайомити студентів із теорією квантової інформації, квантових мереж та їх сучасної реалізації.

Завдання: навчити студентів розуміти теоретичні та практичні принципи, на яких базується теорія квантових обчислень.

Для слухачів курсу необхідними є знання з квантової механіки та лінійної алгебри.

Рекомендована література

Базова

  1. Т. Є. Крохмальський, Вступ до квантових обчислень. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 204 с.
  2. І. О. Вакарчук, Квантова механіка (вид. 4-е, доп.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. (Розділ XII. Основи квантової інформації).
  3. В. М. Ткачук. Фундаментальні проблеми квантової механіки.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 с.
  4. Williams, C.P.: Quantum gates (chap. 2). In: Explorations in Quantum Computing. Texts in Computer Science, pp. 51–122. Springer (2011)
  5. Gavin E. Crooks. Gates, states, and circuits. https: //threeplusone.com/pubs/on_gates.pdf, 2021.

Допоміжна

  1. Hughes, C. Isaacson, J., et. al., Quantum Computing for the Quantum Curious, Springer, 2021.
  2. Adriano Barenco, Charles H. Bennett, et. al. , Elementary gates for quantum computation, Phys. Rev. A 52, 3457, 1995

Інформаційні ресурси

  1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
  2. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус