Квантові комунікації (Quantum communications) (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Кузьмак А. Р.ФзІм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзІм-21Кузьмак А. Р.

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів зі способами кодування, стиснення і передачі інформації через квантові канали.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Квантові комунікації» є ознайомлення студентів із квантовими комунікаціями; стисненням і передачею інформації через квантові канали; точністю передачі інформації через квантові канали; помилками, які виникають в квантових каналах; спроможністю передачі інформації через квантові канали.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін загальної фізики та вищої математики. Насамперед з квантової механіки, фундаментальних проблем квантової механіки, математичного аналізу, лінійної алґебри, диференціальних рівнянь.

Рекомендована література

Базова:

1. E. Desurvire. Classical and Quantum InformationTheory. An Introduction for the Telecom Scientist. «Cambridge University Press», 2002, 691 p.

2. J. D. Hidary. Quantum Computing: An Applied Approach. Springer Nature Switzerland AG, 2019, 379 p.

Допоміжна:

3. Ch. H. Bennet, G. Brassard, C. Crepeau. Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channels. Phys. Rev. Lett. 70, 1895 (1993).

4. D. Bouwmeester, J.-W. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter, A. Zeilinger. Experimental quantum teleportation. Nature 390, 575 (1997).

Інформаційні ресурси

  1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус