Квантовомеханічні аспекти астрофізики (Quantum aspects of astrophysics) (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кузьмак А. Р.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзІм-11

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів із квантовими ефектами, які лежать в основі явищ в астрофізиці і поведінки астрофізичних об’єктів.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Квантово-механічні аспекти астрофізики» є ознайомлення студентів із квантово-механічним описом фізичних процесів, які відбуваються в астрофізичних об’єктах, таких як зорі, білі карлики, нейтронні зорі, чорні діри, тощо.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін загальної фізики та вищої математики. Насамперед з квантової механіки, астрофізики, електродинаміки, статистичної фізики, математичного аналізу, диференціальних рівнянь.

Ключові слова:

Спектр випромінення зорі, потік випромінення, інтенсивність випромінення, температура атмосфери зорі, ширина спектральної лінії, радіолінія надтонкої структури атома водню (лінія 21 см), термоядерний синтез, іонізація елементів в атмосфері зір, реліктове випромінення, рекомбінація, вироджений фермі-газ.

Рекомендована література

Базова:

1. І. О. Вакарчук. Теорія зоряних спектрів. Л.: “Львівський національний університет імені Івана Франка”, 2002, 360 с.

2. J. J. Eldridge, Ch. A. Tout, The Structure and Evolution of Stars. World Scientific Publishing Europe Ltd; 1st edition, 2019, 360 p.

Допоміжна:

1. І. О. Вакарчук. Квантова механіка. Л.: “Львівський національний університет імені Івана Франка”, 2012, 872 с.

Інформаційні ресурси

  1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус