Моделювання зоряних атмосфер (104 Фізика та астрономія. ОНП Теоретична фізика та астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116ст. наук. співробітник Мелех Б. Я.ФзФм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзФм-21ст. наук. співробітник Мелех Б. Я.

Опис навчальної дисципліни

Курс покликаний викласти студентам основи моделювання зоряних атмосфер. Зоряні атмосфери є унікальними природними лабораторіями, умови у яких важко відтворити у земних умовах. Вивчення та програмна реалізація сучасних моделей зоряних атмосфер дозволяє краще відтворювати реальні зоряні атмосфери, що дозволяє уточнювати теорію та розуміння процесів, що відбуваються у зоряних атмосферах. Даний спецкурс зорієнтований на студентів-магістрів спеціальності 104 Фізика та астрономія, освітньої програми «Теоретична фізика та астрофізика».

Вивчення цього курсу є важливим у підготовці студентів-магістрів спеціальності 104 Фізика та астрономія, освітньої програми «Теоретична фізика та астрофізика», які будуть ознайомлені з основними науковими проблемами такого актуального напряму астрофізики, як дослідження зоряних атмосфер.

Головна мета курсу:

1. Дати огляд елементарних процесів у зоряних атмосферах.

2. Дати студентам поглиблений огляд моделей зоряних атмосфер.

3. Показати застосування модельних методів відтворення зоряних атмо­сфер різних типів.

4. Підготувати майбутніх магістрів до роботи у наукових групах, що займаються розв’язком актуальних проблем фізики зоряних атмосфер вже під час навчання.

Основні завдання курсу:

1. Навчити студентів розуміти основні елементарні процеси у зоряних атмосферах.

2. Дати студентам детальний опис сучасних методів дослідження зоряних атмосфер з описом їх переваг та недоліків.

3. Описати сучасні методики визначення іонного вмісту.

4. Описати сучасні алгоритми розрахунку перенесення випромінювання у зоряних атмосферах.

5. Застосовувати модельні методи формування зоряного континууму у плоско-паралельній геометрії.

6. Застосовувати модельні методи формування зоряних ліній у плоско-паралельній геометрії.

7. Застосовувати модельні методи формування зоряних ліній у не-плоско-паралельній геометрії.

8. Реалізовувати програми для моделювання зоряних атмосфер і для діагностики фізичних умов у фотосферах та атмосферах зір.

Рекомендована література

Базова:

1. М. І. Стоділка, О. І. Баран. Діагностика неоднорідної атмосфери Сонця. Львів: Растр-7, 2020.

2. I. Hubeny and D. Mihalas. Theory of Stellar Atmospheres. An Introduction to Astrophysical Non-equilibrium Quantitative Spectroscopic Analysis (Princeton series in Astrophysics). Princeton University Press, 2015.

3. R. J. Rutten. Radiative Transfer in Stellar Atmospheres. Sterrekundig Instituut Utrecht Institute of Theoretical Astrophysics Oslo, 2003. Link: https://robrutten.nl/rrweb/rjr-pubs/2003rtsa.book…..R.pdf

4. Radiative Transfer in Stellar and Planetary Atmospheres. Edited by L. Crivellari, S. Simón-Díaz, M. J. Arévalo (Canary Islands Winter School of Astrophysics, Volume XXIX “Radiative Transfer in Stellar and Planetary Atmospheres”, Series Editor R. Rebolo). Cambridge University Press, 2020. DOI: 10.1017/9781108583572

Допоміжна:

1. P. Heinzel. “Chapter 5.2 – Models of Solar and Stellar Atmospheres.” The Sun as a Guide Stellar Physics. Elsevier, 2019. P. 157–183. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814334-6.00006-6

Інформаційні ресурси:

1. http://kurucz.harvard.edu/grids.html

2. http://tlusty.oca.eu/Tlusty2002/tlustyframesguides.html

3. https://www.physik.unihamburg.de/en/hs/subsiteresearch/researchhauschildtredirect.html

4. https://marcs.astro.uu.se/index.php

5. https://www.as.utexas.edu/~chris/moog.html

6. http://tlusty.oca.eu/Synspec43/synspecframesguides.html

7. https://www.stsci.edu/science/starburst99/docs/default.htm

Силабус:

Завантажити силабус